Databáze

CEAD Konference | The Deep Flows of the Running Sea

CEAD Konference | The Deep Flows of the Running Sea
Téma výzkumu "Střední Evropa 1945-1989"
Muzeum umění Olomouc | 5. dubna 2016

Videozáznamy a prezentace přednášejících naleznete zde.

Střední Evropa představuje vysoce diverzifikovaný kulturní prostor, zásadně poznamenaný homogenizačními snahami totalitních režimů. Umění a kultura let 1945 až 1989 jsou přesto vším jiným, než projevem hibernace, což dokládá jejich stále intenzivnější reflexe. Je-li Střední Evropa mýtem, druhá polovina dvacátého století je jednou z jeho specifických variant. Jak ovšem s takto vysoce podmíněným tématem pracovat? Jaké metody volit? A jakým způsobem jej zasadit do obecného (evropského či globálního) kontextu? 

Konference The deep flows of the running sea zahajuje pravidelný cyklus mezioborových setkání, zaměřených na výzkum socio-kulturního prostředí v zemích visegradského regionu druhé poloviny dvacátého století. Tento záměr vyplývá z dlouhodobého badatelského zájmu kurátorů Muzea umění Olomouc s odkazem na výstavní, akviziční a výzkumnou činnost Středoevropského fora Olomouc a nedávno zahájený provoz Central European Art Database (www.cead.space).
Cílem setkání je přispět k vytvoření oborové platformy, jejímž prostřednictvím by bylo možné sdílet informace a nová zjištění. Ačkoli je jeho těžištěm především výtvarná kultura regionu, příspěvky věnované souvisejícím tématům (otázkám sociologickým, historickým či filosofickým), jsou rovněž velice vítány. 
Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina (překlad zajištěn). Vybrané příspěvky budou uveřejněny v rámci tematického sborníku (červen 2016). K účasti zveme rovněž studenty doktorských studijních programů.


Doporučené tematické okruhy:
Středoevropské umění 2. poloviny 20. století
Střední Evropa – kulturní fenomén/ mýtus
Uměleckohistorická praxe – metodologie výzkumu (možné přístupy)
Mezinárodní setkání, výstavy a přehlídky 
 
Praktické informace:
Datum: 5. dubna 2016
Místo konání: Divadlo hudby| Muzeum umění Olomouc (mapa)
 
Registrace: online formulář 
Registrační poplatky (placeno na místě): 150 Kč
 
Vítány jsou návrhy příspěvků o rozsahu do 250 slov v českém a anglickém jazyce, zaslané do 14. února 2016. Vyrozumění o přijetí lze očekávat do 15. února 2016, program konference bude uveřejněn na konci února 2016. V červnu 2016 bude formou pdf vydán tematický sborník příspěvků – v případě zájmu je potřeba texty (v anglickém jazyce) odevzdat nejpozději 15. května 2016. Pasivní účast je možná na základě registrace.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016