Databáze

O nás

Projekt Central European Art Database (CEAD) si klade za cíl vybudovat dynamickou on-line databázi výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy. Obsah databáze je zaměřen především na kulturní scénu a umělecké projevy v zemích Visegrádské skupiny. Hlavní částí projektu CEAD je podrobný průzkum klíčových uměleckých osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury v dané oblasti. Projekt usiluje o vytvoření otevřeného interaktivního archivu kulturní paměti s důrazem na sociální a mezinárodní kontext.

Databáze využívá programu Collective Access, který je určen pro katalogizaci a webovou prezentaci muzeí, archivů a on-line katalogů. Data jsou uložena ve standardizovaném formátu ISO CIDOC CRM. Jejich řazení odpovídá individuálním požadavkům uživatele, lepší orientaci přitom napomáhá jasné vizuální členění. Informace významně doplňuje řada krátkých autorských videodokumentů.

Již po několik let Muzeum umění Olomouc mapuje svou systematickou činností kulturní život střední Evropy v druhé polovině 20. století. Cílem projektu CEAD je rozšíření muzejní činnosti do virtuálního prostoru. Databáze by měla sloužit jako základní informační zdroj široké škále odborníků a milovníků umění. 

Obsah databáze je volně a bez omezení přístupný všem uživatelům z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o umění, sociální a kulturní život v poválečné střední Evropě. Databáze má mezinárodní charakter a je výsledkem spolupráce řady institucí.

Databáze je určena výhradně k poznávacím, studijním a edukačním účelům. Její využití je přísně nekomerční. Jakékoli další šíření, publikace a prodej je v případě všech materiálů v databázi uvedených bez výslovného písemného svolení vlastníka autorských práv zakázáno, a to bez ohledu na zvolenou formu či médium. Podmínkou užití je souhlas provozovatele databáze a připojení příslušné citace ve znění: in CEAD, [online], www.ceadata.eu, datum užití.

Fotografie uvedené v databázi mohou být předmětem autorských práv umělce, jehož dílo zachycují, fotografa, který snímek pořídil či instituce, jejímž je fotograf zaměstnancem. Ve všech případech jsou fotografie opatřeny odpovídajícím copyrightem. Textové části jsou rovněž plně podřízeny platnému autorskému zákonu. V případě nejasností, výhrad či námětů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Central European Art Database se ideově hlásí k licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Mise CEAD 

START: 1. říjen 2011, Muzeum umění Olomouc, Denisova 824/47, CZ - 779 00 Olomouc, N 49°35.77360', E 17°15.37305'
PLÁNOVANÉ PŘISTÁNÍ (k Mezinárodní stanici V4): 31. červenec 2014
VEŘEJNÝ VÝSTUP: 16. říjen 2014, 18:30 CEST (UTC+1)
DÉLKA EXPEDICE: 1034 dní (přistání), 1111 dní (výstup)

2011
 • Příprava mise CEAD, vytvoření její výzkumné expedice s lidskou posádkou z MUO. 
 • Připojení dalších výprav ze spřátelených partnerských lodí (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, HU; Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, PL; Východoslovenská galéria Košice, SK; 13 kubikov, občianske združenie, Bratislava, SK) a příslib jejich participace na misi. 
 • Březen 2011: Odeslání navrhnuté podoby mise CEAD k posouzení Mezinárodní stanicí V4 (Visegrad Fund). 
 • Září/říjen 2011: Konečné přijetí a schválení mise umožnilo posádce MUO spustit faktický průzkum spletitého prostředí CEAD a možných přístupových cest k jeho labyrintu vazeb ústících k vlastní realizaci vytyčených cílů. 
 • Konzultace s odborníky, provádění experimentů a nezbytná příprava k pohybu v otevřeném (virtuálním) prostoru CEAD.
 • Průběžné podávání pravidelných hlášení posádky Řídícímu středisku Mateřské základny MUO a Mezinárodní stanici V4 (Visegrad Fund).
 • 24. až 25. listopad 2011: Dvoudenní setkání partnerů a externích výzkumníků a odborníků z daných oblasti v MUO s cílem odhalení obsahu mise CEAD včetně konkrétních specifik i plánované budoucí podoby její funkční struktury. Vedle toho byly prezentovány práce blížící se v různých ohledech vlastní povaze CEAD a jejich praktické výstupy.  (záznam: www.vimeo.com/cead). 
 • Navedení mise CEAD na oběžnou dráhu prostřednictvím www.ceadata.eu. 
2012
 • Ustálení podoby struktury CEAD i formy obsahu jejích textových informací na základě konzultací s odborníky. 
 • Podzim 2012: Průlet rojem meteoritů znamenal ztrátu prvního pilota a získání nových členů posádky, kteří postupně zastali potřebné činnosti. 
 • Zahájení pracovní fáze přípravy interního prostředí CEAD.
 • Adaptování modulu Collective Access pro potřeby mise CEAD a ukládání dat ve standardizovaném formátu ISO CIDOC  CRM. 
 • Shromažďování a vypracovávání obsahových informací ke stanovenému výběru klíčových družic v CEAD soustavě (I. Bak, L. Fehér, J. Jankovič, M. Jetelová, G. Jovánovics, D. Maurer, S. Pinczehelyi, L. Padrtová), který je výsledkem společné práce zkušených odborníků z daných oblastí. 
 • Postupné vysílání průzkumného týmu sestaveného z členů posádky k jednotlivým družicím na oběžné dráze CEAD a jejich důsledné monitorování (umělci: I. Bak, L. Fehér, G. Jovánovics, D. Maurer, S. Pinczehelyi; teoretici: E. Forgacs, K. Szipöcs, M. Kovalovski.).
 • Listopad 2012: Přistání u partnerské lodi (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, HU) a navázání kontaktu s další významnou místní základnou (Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, HU), která přislíbila spolupráci na misi a převedení vybraných dat z jejich výzkumného archivu do společného prostředí CEAD.
2013
 • Naplňování nově připraveného prostředí postupně získanými audiovizuálními daty včetně zpracovávaného monitoringu klíčových družic spolu s textovými informacemi:
 • 6. březen 2013: Přistání v ateliéru I. Nádhera; Budapešť, HU.
 • 19. říjen 2013: Průlet hvězdokupou rozesetých artefaktů Magdaleny Abakanowicz, Orońsko, PL.
 • 27. březen 2013: Expediční výstup do prostor Slovenské národní galerie a aktuální výstavy Jany Želibské, Bratislava, SK.
 • 16. květen 2013: Monitoring výstavy Ludmily Padrtové v Západočeská galerii v Plzni, CZ.  
 • 27. květen 2013: Výstup do prostoru ateliéru Milana Dobeše, Bratislava, SK. 
 • 31. květen 2013: Monitoring vypuštění signálního kouře Magdaleny Jetelové a její výstavy v MUO, CZ; 13. prosinec 2013: druhá fáze sběru materiálu na místě; v mezičase 23. listopadu provedení průzkumu jejího ateliéru v Bergheimu, DE.
 • 18. říjen a 11. listopad 2013: Expediční výprava do ateliérů Gézy Perneckého, Budapešť, HU a Kolín nad Rýnem, DE.
 • 22. 11. 2013: Monitoring ateliéru Endreho Tóta, Kolín nad Rýnem, DE. 
 • 8. srpen 2013: Výprava za Monogramistou T. D., Štramberk, CZ.
 • 30. leden 2014: Let do ateliéru Aleše Veselého, Středokluky, CZ.  
 • Vyslání expedice k dalším možným spolupracovníkům a získání od nich dat k užití v prostředí CEAD (Galerie moderního umění v Hradci Králové, Východočeská galerie výtvarných umění  v Pardubicích, Galerie středočeského kraje, Oblastní galerie v Jihlavě, CZ). 
2014
 • Testování a optimalizace jednotlivých funkcí a doplňků interního i veřejného (virtuálního) prostředí CEAD.
 • Zavádění grafických prvků a doplňování obsahu CEAD. 
 • Zkoumání podmínek izolační (autorsko-právní) ochrany a konzultace s odborníky o jejím obstání nástrahám v otevřeném prostoru. 
 • 8. duben 2014: Pracovní setkání s partnery i spolupracovníky a prezentace dosavadního postupu v misi CEAD. Poskytnutí manuálu bezpečného pohybu v otevřeném prostoru spolu s několika již dokončenými videomonitoringy družic na oběžné dráze CEAD. 
 • Interní zkoušky funkční struktury CEAD v otevřeném prostoru. 
 • Červen 2014: Příslib spolupráce Národní vysílací stanice (ČT) a zpřístupnění vybraných materiálů z jejího archivu v CEAD. 
 • 31. červenec 2014: Zpráva o veřejném vypuštění pilotní beta verze CEAD. 
 • Optimalizace fungování obsahových a audiovizuálních prvků a dokončovací práce v otevřeném prostoru. 
 • 16. říjen 2014: Slavnostní odstartování veřejného spuštění CEAD a zahájení nové etapy projektu přeshraniční spolupráce a volného pohybu informací v otevřeném prostoru CEAD. 

POSÁDKA

Řídíci středisko Mateřské základny MUO:
Gina Renotière (1. velitel/ commander/professional supervisor)
Štěpánka Bieleszová (2. velitel/ commander/professional supervisor)

CEAD Team:
Kamil Zajíček (pilot/coordinator, since November 2012)
Barbora Kundračíková (astronaut/realization, since November 2012)
Beata Rakowská (astronaut/graphic design, since November 2011)
Olga Staníková (astronaut/realization, since June 2012)
Katarína Gatialová (pilot/coordinator, 2011 to September 2012)

Technical support:
Dušan Barok (independent programmer and researcher, November 2012 to October 2014)

Expert consultation:
Michal Marenčík
David Cigánek

PRÁVNÍ PODMÍNKY 

PDF dokument

Muzeum umění Olomouc 2011-2016