Databáze

Victor Vasarely

Born 9. duben 1906, Pécs
Died 15. březen 1997, Paříž
 
Světoznámý malíř, sochař, tiskař. Zařadil se po bok nejvýznamnějších osobností evropského, potažmo světového umění druhé poloviny dvacátého století jako průkopník výtvarného směru op art. Kompoziční prvky skládal do milionů různých variací, využíval přitom základních geometrických tvarů – kruhu, čtverce, elipsy či kosodélníku a neomezené barevné škály. Pracoval s prostorovými efekty studených a teplých barev, s kontrasty světla a stínu, s lineární perspektivou i s prvky axonometrické projekce. V jeho díle se spájí racionální s iluzivním. Usiloval o zdokonalení tisku a povýšení sítotiskové reprodukce na médium umělecké a estetické hodnoty.
 
malba, grafika, plastika, kinetické umění, optické umění, tapisérie

Muzeum umění Olomouc 2011-2016