Databáze

István Nádler

Born 29. listopad 1938, Visegrad
 
István Nádler patří – jako člen legendárních uskupení Iparterv a Budapesti műhely – mezi zásadní představitele maďarského neo-avantgardního hnutí. Prostřednictvím konstrukčních řešení se od počátku vyjadřuje k základním otázkám moderního a současného umění, mj. roli znaku, barvy, také ale autorského gesta.
 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016