Databáze

Mária Bartuszová

Born 24. duben 1936, Praha
Died 22. prosinec 1996, Košice
 
Významná slovenská sochařka, které se dostalo uznání až po její smrti. (V roce 2005 uspořádala Slovenská národní galerie retrospektivní přehlídku jejího díla s několika reprízami na Slovensku. V roce 2007 byly její práce vystaveny na Documentě 12 v Kasselu.) Navzdory tlaku doby, v němž žila, vytvořila pozoruhodný soubor prací oplývající zvláštní vnitřní citlivostí. Zkoumání fyzikálních zákonitostí a tajemství vzniku i zániku života prostřednictvím sádry se stalo její osobitou výpovědí o procesuálnosti dějů kolem nás.
 
plastika, objekt, kresba

1951

1951–1955
Studovala Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Václava Šimka.

1956

1961

1961–1963
Po absolvování studia v ateliéru keramiky a porcelánu u prof. Otto Eckerdta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se odstěhovala se svým manželem a umělcem, Jurajem Bartuszem, do Košic.
Čelila omezení vlastní tvůrčí práce ze strany totalitního komunistického režimu a deklarované podoby oficiálního umění. Přes finanční problémy a starost o rodinu se pokoušela tvořit.
Je partnerkou(em) Juraj Bartusz (1961-1983)

1962

Jejím vyjadřovacím médiem se stala sádra. Povahou spíše přípravný materiál tak začal definovat její tvorbu, oscilující kolem problematiky prvotního tvaru s oporou v organických strukturách. Pokusy s odléváním tvárné sádry daly vzniknout elementárním bio-formám volně vycházejícím například z tvaru dešťových kapek, rostlinných klíčků a buněk, pšeničných zrnek nebo ptačích hnízd.

Do centra pozornosti se dostala vlastní povaha přírodních procesů jako růst, bujení nebo množení až po zánik a obnovu. Sledováním proudění energie v hmotě usilovala o zviditelnění kontrastu síly a vzájemně působících principů, všímala si síly tlaku a tahu i proměny látek při změně skupenství. Záměrně si pohrávala s působením gravitace při využití principu pneumatickém tvarování a pomocí naplňování nebo vyprazdňování objemu vytvářela specifické sochařské plastiky (nejrůznější vejčité plné a duté tvary).

Křehkost života a přírody jakoby našla svou paralelu v křehkosti sádry a v ní vzniklých subtilních tvarech, nepostrádajících vnitřní vitalitu. Experimentální přístup tvarování sádry umožnil Bartuszové vypovídat poetickým jazykem o plynulosti sledovaných přeměn. Své myšlenkové pochody o probíhajících procesech a proudění energií zaznamenávala také pomocí kreseb, které dále dotvářela nařezáváním a jemným prošíváním papírové hmoty.

1966

Exposition des jeunes / Výstava mladých (skupinová výstava, Brno)

1967

Byl(a) členem Klub konkretistů
Plastiky a kresby (samostatná výstava, Košice)

1968

1968–1970
V náladě konstruování racionálních a rytmických struktur vytvořila řadu hliníkových, geometrických reliéfů. Stala se členkou Klubu konkretistů, s nímž krátce vystavovala. Nepatřila ovšem k ortodoxním zastáncům industriálního konkretismu a dále pokračovala v uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jeho struktur.

1969

1969–1970
Podnikla studijní cestu do Egypta, následujícího roku navštívila Paříž.

1970

V průběhu 70. let ji přivedla stupňující se intenzita sochařské práce k postupnému dělení plastik a tvorbě jednotlivých vnitřních článků. Prostřednictvím pravoúhlých tvarů živočišně pronikajících do pasivních forem zachytila problém střetu hmot s odlišnou charakteristikou.

1975

Realizace v architektuře: Stěna zasedací místnosti, Juhoslovenský celulózo-papierenský kombinát, Štúrovo.

1976

Zvýšenou citlivost a vnímavost vůči okolí projevila rovněž při tvorbě haptických plastik a skládaček pro nevidomé a zrakově postižené děti v Levoči v rámci dvou ročníků zdejších sochařských sympózií (v roce 1976 a 1983 ve spolupráci s Gabrielem Kladekem). Zdůrazněním hmatových specifik nově vzniklých plastik, skládající se z několika částí, zpřístupnila dětem s postižením formou zábavné hry, rozvíjející jejich hmatovou a estetickou fantazii, nejrůznější geometrické tvary a organické struktury (např. zvětšená zrnka pšenice, kapky rosy).
Sochárske sympozium I. (veřejný program, Levoča, cooperation with Gabriel Kladek)

1977

Mezinárodní sochařské symposium Vyšné Ružbachy (veřejný program, Vyšné Ružbachy)

1979

Do procesu formování sádry zapojovala přírodní materiály (větve, kameny, kamenné bloky). Takto vzniklé novotvary asociovaly výjevy běžně známé ze zimní krajiny jako sněhovou pokrývku ležící na jejím povrchu nebo stlačený sníh mezi kameny.
Súčasné sochárstvo na Východnom Slovensku (skupinová výstava, Košice)

1980

V rámci studijní cesty navštívila Londýn.
Od roku 1980 nabrala její tvorba čistě oválných forem, které autorka dále podrobovala deformacím prostřednictvím drcení, mačkání, lámání a značného sevření vytvářených dutých vajec a skořápek. Do povrchu sádrových plastik vtiskla svou rukou motiv dočasnosti fyzické přítomnosti. Autorčin složitější přístup k pulzujícím přírodním formám značí předěl, k němuž došla zpodobněním vztahu dvou směrů sil - dostředivé a odstředivé. Zkoumaný proces potvrdila i napínáním strun, mezi kterými rovněž docházelo k útlaku. Bartuszové se tak minimalistickým výrazem podařilo zachytit panující napětí při viditelném působení tlaku a jeho odporu.

1982

Realizace v architektuře: Dvojdielna plastika, Krematórium, Košice a Stěna administrativní budovy Východoslovenské železiarne, Košice.
Výtvarný salon ´82 (skupinová výstava, Prešov)

1983

Sochárske sympozium II. (veřejný program, Levoča, cooperation with Gabriel Kladek)

1984

Realizace v architektuře: Nádvoří Študentského domova, Košice.
Kolem roku 1984 tvořila křehká dutá vajíčka (ovoidy) vycházející z tvaru balónku, který však dále posunula jejich svázáním provazem. Navozeným dojmem „uvěznění“ vyjádřila změnu působení původně nespoutaných sil.

1985

Paralelně od poloviny 80. let rozvíjela také problém narušení vnitřní celistvosti skořepinových dutin a poskytovala jim nový prostor v samotném jádru sochy. Jejich náhle odhalená vnitřní výstavba umožnila zprostředkovat původní napětí v době jejich vlastního utváření spolu s pozitivním nebo negativním objemem.
Pneumatické tvarování se stalo jejím charakteristickým znakem práce s elastickými gumovými balónky, praskajícími pod tlakem lité plastiky.
Súčasná československá komorná plastika (skupinová výstava, Trenčín)

1986

Realizace v architektuře: Fontána, Obchodný dom Dargov, Košice.

1987

Sochárske práce I. 1962-1987 (samostatná výstava, Košice)

1988

Sochárske práce (samostatná výstava, Prešov)

1989

V podobě porušených skořápek a opuštěných vláknitých obalů, plodů či membrán přinesla otisk minulého s předobrazem ve vlastním pozorování zkamenělých zárodků a pozůstatků hnízd. Jako vitální organismus – metaforu sochařské buňky – ho dále vložila do nekonečné řady vytvářených vajíček a rozbitých skořápek, z nichž rostou nové formy života.

1990

40 Artistes Tcheques et Slovaques (1960-1990) (skupinová výstava, Paříž)

1991

1992

Minisalon (skupinová výstava, Praha)
Šedá cihla 35/1992 (skupinová výstava, Klatovy)

1993

Elektráreň T (skupinová výstava, Poprad)

1996

Minisalon (skupinová výstava, Forth Myers (FL))

1997

1999

Klub konkrétistů (po 30-ti letech) (skupinová výstava, Bratislava)

2000

2002

Slovenské vizuálne umenie 1970–1985 (skupinová výstava, Bratislava)
Východoslovenská galéria 1952-2002 (skupinová výstava, Košice)

2003

2005

Současné slovenské umění 1960 - 2000 (skupinová výstava, Budapešť)
Cesta k organické plastice (1962-1996) (samostatná výstava, Bratislava)

2006

Retrospektíva X (skupinová výstava, Rimavská Sobota)
Swelling up. Path to Organic Sculpture (samostatná výstava, Banská Bystrica )

2007

Documenta 12 (skupinová výstava, Kassel)
Mária Bartuszová. Výběr ze sochařské tvorby (samostatná výstava, Bratislava)

2008

Cutting Realities. Gender Strategies in Art (skupinová výstava, New York (NY))

2009

Z města ven. Umění v přírodě (skupinová výstava, Moskva)
Mária Bartuszová (samostatná výstava, Mnichov)
"Awkward Objects"/"Niezgrabne przedmioty" (skupinová výstava, Varšava)

2010

Maria Bartuszová, Agnieszka Brzezanska, Miriam Cahn (skupinová výstava, New York (NY))

2011

Mária Bartuszová (samostatná výstava, Mnichov)

2012

2014

Matter & Memory (skupinová výstava, Londýn)
Maria Bartuszová. Provisional Forms (samostatná výstava, Varšava)

2015

Organic Sculpture (skupinová výstava, Londýn)

2016

Mária Bartuszová (samostatná výstava, Londýn)

2017

Muzeum umění Olomouc 2011-2016