Database

Vladimír Havrilla

Born May 13 1943, Bratislava
Died undated
 
Akad. soch. Vladimír Havrilla je slovenský vizuálny, intermediálny umelec, s jasne rozpoznateľným výtvarným jazykom, využívajúcim celú škálu médií, od maľby, kresby, grafiky, sochy a objektu, inštalácie po film, animáciu a počítačovú grafiku. Vizuálnu tvorbu dopĺňa a prepája s literárnou, kde výstupy sú samostatnými poviedkami alebo námetmi k filmu a komiksu.
Počiatky jeho tvorivej činnosti nachádzame v 60. rokoch 20. storočia, kde na seba viaže viaceré paralelné tematické okruhy, všetky s ich vlastným charakterom či logikou.
Tie existujú samostatne no so vzájomným vplyvom a nepravidelnými prienikmi, s odstupom rokov modelujúc tvar a povahu Havrillových aktivít do štruktúry „rôznotvarej Polockovskej siete“.
Pri dôkladnejšom pohľade je však možné vnímať kompatibilitu tém a polôh jeho tvorby, a teda určiť ich spoločný pôvod v naratívnej a zároveň mytologickej podstate komiksovej pop-kultúry. (Michal Štofa)
 
Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2016