Database

Erzsébet Schaár

Born June 27 1908, Budafok
Lived in Budafok
Died August 29 1975, Budapest
 
Erzsébet Schaár je významnou postavou maďarského sochařství. Ve svém díle se věnovala tématu tradičních ženských rolí, skrze něž dospěla k velice autentické reflexi emocionálních projevů. Charakteristickým rysem jejího celoživotního díla bylo zkoumání a používání nových materiálů a technik, respektive rozšíření hranic plastiky směrem k prostorovým instalacím.
Výtvarnému umění se, podle vzpomínek manžela, Erszébet Scháar začala věnovat pouhým zázrakem. Svá studia začala v roce 1924 v Budapešti na Uměleckoprůmyslové škole (Iparrajziskolában), později, mezi lety 1924 a 1926, navštěvovala Maďarskou akademii výtvarných umění (Magyar Képzőművészeti Főiskolára), kde jí, v jejích patnácti letech, soukromě vyučoval Zsigmond Kisfaludi Strobl (1884-1975). Od roku 1926, kdy také navštívila Paříž a seznámila se s dílem Charlese Desipiaua (1874-1946), pravidelně vystavovala především portrétní malbu. Mezi lety 1927 a 1930 absolvovala několik stáží v Mnichově, Vídni a Bělehradě.
(Krisztina Üveges)
 
Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2016