Database

Katarzyna Kobro

Born January 26 1898, Moscow
Lived in Łódź
Died February 21 1951, Łódź
 
Jedna z najważniejszych postaci przedwojennej awangardy polskiej, ale też jedna z najbardziej tragicznych. Była rzeźbiarką, a także teoretyczką sztuki, malowała, tworzyła projekty scenograficzne, typograficzne, użytkowe, przez lata wspólnie z Władysławem Strzemińskim. Była autorką rewolucyjnego podejścia do rzeźby, jako formy w przestrzeni. Wyjątkowo mało obiektów jej autorstwa przetrwało, część rzeźb zaginęła jeszcze przed II wojną światową, większość została zniszczona podczas wojny. Fragment dorobku udało się zrekonstruować w późniejszych latach na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej, wiele obiektów pozostało znanych tylko z opisów, drobnych wzmianek w tekstach katalogów i innych materiałach źródłowych. Przez lata traktowana była głównie jako żona Władysława Strzemińskiego, uznawano, że jej twórczość pozostawał pod jego silnym wpływem, prawdziwy zwrot nastąpił dopiero na początku lat 80. - Kobro doczekała się pogłębionych opracowań monograficznych i wystaw indywidualnych.
(Maria Świerżewska-Franczak)
 
sculpture, painting, typography, scenography, design, Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2016