Database

Jiří Kovanda

Born May 1 1953, Prague
Lived in Prague
 
Významný český umělec, performer a tvůrce instalací, který se zařadil do evropského a světového kontextu především svými ranými akcemi a intervencemi ze 70. a 80. let 20. století. Minimalistické gesto vypovídající o jeho individuální zkušenosti i vztahu k běžným okolním věcem a jevům se stalo charakteristickým projevem jeho tvorby. Podobně i ve svých pozdějších instalacích a intervencích vstupuje do vzniklých situací a navazuje vztahy jako je i tvůrcem jejich nastalých, byť na první pohled jen velmi nepatrných proměn.
 
action art, performance, happening, installation, conceptual art, object, painting, public art

Muzeum umění Olomouc 2011-2016