Database

Ilona Keserü

Born November 29 1933, Pécs
 
Ilona Keserü je vůdčí postavou maďarské neo-avantgardy, generace umělců, kteří zahájili svou činnost v průběhu šedesátých let dvacátého století. Keserü se výtvarnému umění věnuje systematicky od poloviny čtyřicátých let, kdy ji zásadně, především v kresbě a vztahu k abstrakci, ovlivnilo setkání s Ferencem Martynem (1899-1986), členem uměleckého uskupení Abstraction-Creation. Podobný význam pro ni měl pozdější pobyt v Itálii (1962-1963), který absolvovala po ukončení studia v ateliérech volné a nástěnné malby Akademie výtvarných umění v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1958) – a při němž měla možnost se sama seznámit s tradicí moderního malířství. Její styl je charakteristický výraznou barevností, dynamikou a expresivností, také ale uvážlivou kontinuální prací s jednotlivými motivy a tématy. Mezi lety 1983 a 2008 působila Ilona Keserü jako pedagožka na Univerzitě v Pécsi (Pécsi Tudományegyetem).
 
Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2016