Database

UB 12

array(0) { }
UB 12

Volné uskupení různorodých uměleckých individualit, řada z nich patřila k významným představitelům českého poválečného umění (Václav Bartovský, Václav Boštík, František Burant, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Oldřich Smutný, Adriena Šimotová, Alois Vitík a Jiří Šetlík, od roku 1962 Alena Kučerová a od 1964 Jaromír Zemina). Oficiální rozpad souvisel s normalizačním zákazem činnosti skupin v roce 1970.

Start and end dates Prague (1960 - 1970)

had members Stanislav Kolíbal (founder member, 1960)
had members Adriena Šimotová (1960-1969)

,

Realization (group exhibition, 1961)
Creative Group UB 12 (group exhibition, 1965)
UB 12 (group exhibition, 1994)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016