Databáze

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

array(1) { ["lang"]=> string(5) "cs_CZ" }
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní a sbírkotvornou činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
Již od konce 19. století pořádaly v Jihlavě výstavy historického i současného umění různé místní spolky, k úspěšnému založení městské galerie však došlo až v roce 1948. V padesátých letech byla galerie včleněna do celostátní sítě krajských galerií, což nově definovalo charakter její sbírkotvorné i výstavní činnosti do budoucích let. Byly vybudovány základy odborné instituce a na podzim roku 1964 se galerie přestěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy na Komenského ulici. Druhou budovu galerie získala na Masarykovo náměstí v roce 1989 a její prostory využila k prezentaci svých sbírek formou stálé expozice.
Ve druhé polovině šedesátých let se jihlavská galerie ve své výstavní činnosti, kromě regionálně orientované tématiky, věnovala systematickému sledování vývoje současného českého umění a jeho progresivních snah. Výstavami jako např. Computer-graphic, Skupina Phases, výstava italské vizuální poezie či Klub konkretistů, se dostala do mezinárodního povědomí.
Tato výstavní aktivita galerie druhé poloviny šedesátých let se projevila i v kvalitní akviziční činnosti mapující tehdy aktuální umělecké dění. Další významnější akvizice do roku 1989 byly zaměřeny především na ucelení již dříve vytvořených souborů. Dokupováním děl Skupiny 42, meziválečné sociální malby, krajinářů Umělecké besedy či Mařákovy školy. Po roce 2000 byl ve výstavní činnosti kladen nový důraz na soudobé české umění, zvláště pak prezentaci umělců z generace „Tvrdohlavých“. Tímto směrem se orientovala též střídmější akviziční činnost galerie.
V současnosti galerie svou odbornou i výstavní činností usiluje o mapování současného českého umění a jeho začlenění do širšího kulturního i územního kontextu.

Rok vzniku Jihlava (1948)

Komenského 10
Masarykovo náměstí 24
Jihlava
CZE
586 01

+420 567 301 680

ogv(at)ogv.cz

http://www.ogv.cz

zastupuje Jiří Kolář
zastupuje Karel Malich
zastupuje Zdeněk Sýkora
zastupuje Aleš Veselý


Vladimír Boudník, 1. Aktivní grafika, 1958 (grafika)

Vladimír Boudník, 10. Strukturální grafika/ Krajina, 1960 (grafika)

Vladimír Boudník, 11. Magnetická grafika, 1965 (grafika)

Vladimír Boudník, 12. Magnetická grafika, 1965 (grafika)

Vladimír Boudník, 2. Aktivní grafika, 1959 (grafika)

Zdeněk Sýkora, 27 linií (Cyklus "Česká grafika"), 1993 (grafika)

Vladimír Boudník, 3. Aktivní grafika, 1960 (grafika)

Vladimír Boudník, 4. Aktivní grafika, 1960 (grafika)

Vladimír Boudník, 5. Aktivní grafika, 1961 (grafika)

Vladimír Boudník, 6. Aktivní grafika, 1963 (grafika)

Vladimír Boudník, 7. Aktivní grafika, 1965 (grafika)

Vladimír Boudník, 9. strukturální grafika Krajina, 1960 (grafika)

Běla Kolářová, Abeceda II., 1964 (kombinovaná technika)

Karel Malich, Bránické zelinářství v zimě, 1953 (grafika)

Vladimír Boudník, Dopis, 1966 (grafika)

Karel Malich, Holická pole, 1953 (grafika)

Karel Malich, Jarní krajina, 1957 (malba)

Jiří Kolář, Koláž, 1963 do 1966 (kombinovaná technika)

Karel Malich, Krajina, 1962 (grafika)

Karel Malich, Kytice, 1959 (malba)

Vladimír Boudník, Strukturální grafika/ Variace na Rorschachův test, 1967 (grafika)

Jiří Kolář, Tobiáš a anděl, 1964 (kombinovaná technika)

Karel Malich, Uviděl jsem to (Cyklus "Česká grafika"), 1993 (grafika)

Aleš Veselý, [bez názvu], (kresba)

Karel Malich, [bez názvu], 1961 (kombinovaná technika)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1964 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1964 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1968 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1969 (kombinovaná technika)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1971 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1984 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1984 (kresba)

Aleš Veselý, [bez názvu], 1991 (kresba)

Zdeněk Sýkora, Červeno-modrá struktura, 1963 (malba)

Obraz a písmo (skupinová výstava, 1966)
Konstruktivní tendence (skupinová výstava, 1967)
Klub konkrétistů a hosté (skupinová výstava, 1968)
1968/04/06 - 1968/04/28 (skupinová výstava, 1968)
Phases (skupinová výstava, 1969)
UB 12 (skupinová výstava, 1994)
Nová figurace (skupinová výstava, 1994)
Nová citlivost (1994, 1995) (skupinová výstava, 1995)
Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita (samostatná výstava, 1999)
Klub konkrétistů (po 30-ti letech) (skupinová výstava, 1999)
Alfa 2000 omega (skupinová výstava, 2000)
Hory, skály, kameny (skupinová výstava, 2006)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016