Database

New Sensitivity of Běla Kolářová

June 28 - September 29 2019, Liberec

A small exhibition at the Liberec Regional Gallery with the working title New Sensitivity of Běla Kolářová (1923–2010) is conceived as a representative selection from the work of an artist nowadays regarded one of the outstanding figures of the international post-war art scene. The selection will contain rare works from her first creative stage, when Kolářová worked with photography (1955–1964), and works from her second creative period, starting in 1964, when she leaned towards assemblage and, later, created remarkable drawings with makeup. There will be works from her estate and several significant works from Czech public and private collections.

Běla Kolářová dnes přestavuje mezinárodně vysoce ceněnou umělkyni. Při setkání s její tvorbou vždy znovu s údivem musíme konstatovat, že přestože od prvních experimentů s fotografií už uplynulo zhruba šedesát let, zůstává stále svěží, mimořádně aktuální a přitažlivá. Pozornost vzbuzují nejen rané fotografické cykly, ale v nemenší míře také asambláže anebo kresby vytvářené líčidly.

Kolářová si dokázala po boku svého manžela, Jiřího Koláře, který od čtyřicátých let představoval klíčovou osobnost české kulturní scény, uchovat svoji vlastní autenticitu. Neprošla výtvarnými školami, celou svojí osobností však byla orientovaná k tradici moderní evropské kultury. K výtvarné tvorbě přistupovala s originalitou a citlivostí vůči nejbanálnějším fragmentům každodennosti, se záměrem zapomenout na to, co bylo v umění už vykonáno.  Jako jedna z mála českých umělců šedesátých let spojovala nesmírně jemnou reflexi světa s řádem geometrie, a dodala tak své tvorbě univerzální, nadčasovou kvalitu. Bylo by zbytečné a snad i škodlivé uvažovat o jejím díle jako o „ženském“ umění. Je to dílo hluboké, svébytné a stále udivující, má svá tajemství, dokonalost a živý základ – vznikalo totiž takřka jen pro soukromou potřebu své autorky, která se touto cestou metaforicky vyjadřovala jak ke své pozici žena – umělkyně, tak obecně ke světu, kde se největší blízkost může proměnit ve znak celistvosti světa. 

Výstava v Oblastní galerii Liberec nemůže představit Bělu Kolářovou ve všech aspektech její tvorby. Výběr prací se do jisté míry vyhýbá už ustálené představě o autorce, kterou si dnes spojujeme s některými výrazně úspěšnými pracemi. Poukazujeme na skutečnost, že vynikajícího umělce je možno představit nejen prostřednictvím klasických kusů, ale že méně známá díla mohou otevřít cestu k novému, třeba i v něčem překvapivému poznání jeho tvorby.

Marie Klimešová
kurátorka výstavy

Muzeum umění Olomouc 2011-2016