Database

Václav Cigler / Michal Motyčka: Light Field

February 21 - May 5 2019, Roudnice nad Labem

Václav Cigler and Michal Motyčka created for the 90th anniversary of Václav Cigler for the big hall of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem a monumental site-specific installation called Light Field, 2018-2019. Light as a sovereign intangible art instrument as well as a symbol dominates the entire exhibition. Since the late 1950s, Václav Cigler has been devoted to drawing and glass plastics in his artwork. He was anticipating the emerging concepts of contemporary art expression (constructive tendencies, minimalism, land-art, light and kinetic plasticity). The domain of his work is working with space, with glass, light and water.

Instalace v podobě prostorově rozloženého pulzujícího světla, tichého levitujícího objektu, se bude zjevovat a oslňovat prostor galerie – místo společného setkání – a uvádět diváka do širšího prostorového kontextu. Návštěvník bude moct vnímat symboliku světelné instalace nejen svým zrakem, ale i svou fyzickou přítomností možným pohybem skrze instalaci. Výstavní projekt Světelné pole si klade mimo jiné za cíl pomocí konfrontace současné realizace s ranými pracemi zhodnotit autorův vývoj a vztah k jednomu z jeho nejstěžejnějších vyjadřovacích prostředků – totiž ke světlu a jeho symbolickému významu. Pandán k monumentální prostorové realizaci budou tvořit kresby, pracovní návrhy a realizace světelných systémů a struktur ze sedmdesátých let z archivu autora, jako například světelný objekt v hledišti Slovenského národního divadla v Bratislavě, který patřil v roce 1972 mezi první programované světelné objekty v Československu. Katalog k výstavě představí souhrnnější obraz společných instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky, jež vznikaly od roku 1999 po současnost.

Kurátorky výstavy: Magdalena Deverová a Jana Šindelová


Václav Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně, patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. 
Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Realizoval řadu objektů a prostorových instalací. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je architekt a umělec. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž v oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016