Database

Karel Malich

13 Wrzesień - 24 Listopad 2018, Prague

The Zdeněk Sklenar Gallery presents the sculptures and reliefs of Karel Malich, created between 1963 and 2016. The installation of Federico Díaz presents the unity of Malich more than fifty years of sculpture.
At different times, Malich completely transformed the visual form of his works. Besides the two-dimensional and three-dimensional objects, the exhibition also presented its plexiglas sculptures and visionary architectural designs from the 60s and early 70s of the 20th century as well as several previously unreleased works.

Výstava, zaměřená na Malichovo více než padesátileté sochařské období, čítá desítky plastik, vytvořených z kovu, dřeva a plastu, z nichž některé jsou mezinárodně známé.  

Jsou zde prezentovány první sochy z plexiskla, vzniklé koncem 60. let, jako například Rozlomená krabice. Dílo poukazuje na Malichův přínos dematerializace sochy. Ta se soustředila do dvou poloh charakterizovaných výběrem materiálů – plexiskla a drátů. Plexisklové objekty Malich považuje za zprůhlednění vnitřního prostoru plastiky a sám je tituluje pojmem „světelné objekty“.
Často v nich pracuje s barvami - například s oblíbenou růžovou či černou, kterou stavěl do kontrastu s bílou a s průsvitnou povahou materiálu.

Ze stejného období pocházejí i sochy z jednoduchých drátěných konstrukcí - proslulé drátěné plastiky reagující na proudění vzduchu, vzlínání a jiné fyzikální jevy. Později, koncem 70. let, Malich stupňuje složitost i náročnost drátěných plastik, jejichž východiskem se stal obrys autorovy hlavy
a figurální kompozice. Zkoumá a zobrazuje možnosti vícerozměrného pohledu na lidskou figuru.

V Galerii Zdeněk Sklenář jsou vystaveny také tři z řady plastik, které byly zasaženy nepřízní tehdejšího společenského zřízení vůči jeho osobě. Modely čekaly v ateliéru umělce desítky let na svou realizaci. Teprve v roce 2012, v průběhu přípravy výstavy Malich v Jízdárně Pražského hradu, revidoval právě tyto desítky modelů z 60. let a po desítkách let přišel čas na jejich zpracování.

Výstava podtrhuje prostřednictvím sochařské tvorby pozici Karla Malicha jako avantgardního vizionáře. Expozice naznačuje i jeho návrhy utopických architektonických vizí, které budou představeny samostatnými výstavami. Studie měst pro bezpolicejní stát, studie měst pod vodu a návrh kosmických měst. Návrh města do příbojů a na poušť, projekt muzea moderního umění v podmořském tunelu. Malich budoval tyto představy s vírou, že bude-li pokračovat rozvoj vědy a techniky, možná v budoucnu zrealizovat půjdou. V roce 1969 těchto studií zanechal po řadě útoků na svou osobu ze strany tehdejšího režimu, který mu vyčítal společenskou nevhodnost jeho návrhů.

Malichovy poslední plastiky z let 2010-2016 se vyznačují nebývalou rozhodností. Umocňují ji jednoduché geometrické tvary jako kruh a elipsa, u kterých setrval, zároveň jim dal niternější obsah než dosud. 

K instalaci výstavy přizval Zdeněk Sklenář Federico Díaze, který studoval u Karla Malicha v době jeho působení na AVU počátkem 90. let. 

K výstavě vychází kniha MALICH 2013–2016 s texty Karla Srpa a v grafické úpravě Studia Najbrt, jejíž součástí je úplný soupis plastik Karla Malicha z let 2008–2016.  Galerie vydává u příležitosti výstavy dva plakáty s reprodukcemi Malichových děl v grafické úpravě Aleše Najbrta. (Zdeněk Sklenář Gallery - website)


Karel Malich, Projekt č. 2 / Project No. 2, 1970
Foto / Photo © Martin Polák

Muzeum umění Olomouc 2011-2016