Databáze

Hommage à Peter Vajda

21. červenec do 30. září 2018, Praha
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
 
Vystavující


Výstava v Museu Kampa je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény. Peter Vajda, zakladatel a ředitel sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, zahrnující slovenské umění 60.–80. let 20. století, svými mecenášskými a sběratelskými aktivitami podporoval umělce, kteří během socialistického režimu nemohli na Slovensku svobodně žít, tvořit a vystavovat.

Při koncipování sbírky spolu s kurátorkou Zuzanou Bartošovou vytvořili reprezentativní sbírku blížící se sbírce Musea Kampa, zaměřené na podobné časové období umění českého, slovenského a středoevropského, většinou spojeného s neoficiální scénou.
Peter Vajda se projevil nejenom jako mecenáš s citem pro umění, ale zejména reagoval na potřebu žít v kulturním a demokratickém prostředí. Právě prostřednictvím podpory umělců, kteří byli dlouhá léta mimo „oficiální“ kulturu, a zpřístupňováním jejich umění veřejnosti, chtěl takovéhoto prostředí dosáhnout.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016