Databáze

Artspace Germany

13. červen do 29. červenec 2018, Brno
Vystavující


Výstava Artspace Germany představuje uměleckou scénu Německa jako rozmanitý prostor reprezentující propojení kultur bez ohledu na národnost. Na výstavě ji reprezentuje třináct umělců různých národností, kteří svůj tvůrčí život spojili s Německem. Výstavu připravila kurátorka Ursula Zeller ve spolupráci s Institutem pro zahraniční vztahy ve Stuttgartu (ifa). Putovní výstava se dosud představila v řadě měst po Evropě, Asii a Jižní Americe. V České republice je poprvé k vidění v Domě umění města Brna

Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayşe Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paik, Giuseppe Spagnulo, herman de vries

Umělci byli poutníky odjakživa: v padesátých letech se mnoho německých autorů přestěhovalo do tehdejší umělecké metropole Paříže, od šedesátých let směřovali do New Yorku, později v devadesátých letech zase začalo čím dál víc umělců jiných národností spojovat svůj život a práci s Německem. Rychle se integrovali do německých vysokých škol i na místní uměleckou scénu a stali se tak součástí zdejšího kulturního diskurzu. V Německu se to mimo jiné projevuje i tak, že nově příchozí generují inovativní tvůrčí podněty, které jsou nyní přijímány jako součást místní scény. Kromě vlastní umělecké tvorby také působí jako pedagogové na německých akademiích, které se díky jejich mezinárodně uznávanému vlivu staly atraktivními pro studium mladých umělců z domova i ze zahraničí. 
Evropa se postupně sjednocuje, světové regiony se navzájem sbližují, hranice se uvolnily pro dopravu a výměnu. Jelikož hodnoty jsou si dnes stále více podobné, stará koncepce národní kultury jako rozlišujícího kritéria čím dál zastarává. Působením médií, která neznají žádné hranice a nesou s sebou globalizaci informací, se mění národní jedinečnost i normy. Jednotlivé kultury se vzájemně propojují a prolínají, takže se blížíme celosvětové kultuře. Současné umění stálo v čele tohoto procesu od samého počátku. Jeho mezinárodní charakter se jasně projevuje na uměleckých akcích, které se stále častěji zaměřují na celosvětovou veřejnost a ztrácejí přitom své národní rysy. Na umělecké scéně bez hranic se globální jednota stala již dávno realitou,“ říká kurátorka výstavy Ursula Zeller.
Do této nadnárodně koncipované výstavy byli zařazeni světově významní autoři jako například sochař Tony Cragg (*1949, Liverpool), konceptuální umělec Joseph Kosuth (*1945, Toledo, Ohio), pionýr videoartu Nam June Paik (*1932, Soul – 2006), malíř Per Kirkeby (*1938, Kodaň – 9. května 2018), a také česká umělkyně Magdalena Jetelová s fotografickou dokumentaci projektu Atlantic Wall (1995).

Výstava Institutu pro zahraniční vztahy ve Stuttgartu
Kurátorka: Ursula Zeller

Muzeum umění Olomouc 2011-2016