Databáze

Jiří Kolář│Úšklebek století

16. květen do 2. září 2018, Praha
Národní galerie v Praze
 
Vystavující


Výstava v Národní galerii v Praze se zaměřuje na takový výběr Kolářových prací, který v propojení s jeho básnickým dílem naznačuje, jak neortodoxně dovedl Jiří Kolář umělecky formulovat svůj účastný komentář ke světu. Významnou součástí výstavy je Deník 1968, soubor šedesáti šesti doličných koláží mapujících dramatické události tohoto roku.

Národní galerie v Praze uspořádala v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího Koláře. Před několika lety se k jeho dílu vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot, probíhající v polovině 80. let. K výrazným osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo.

Výstavu v Paláci Kinských doplňují další cykly mnohdy neznámých prací, které ukazují, jak Kolář výtvarně otevřeně budoval od druhé poloviny čtyřicátých let až do sklonku života orbis pictus naší doby. Mezi vybranými díly jsou práce z Národní galerie v Praze, Musea Kampa, pozůstalosti Jiřího Koláře, Neues Museum Nürnberg i dalších soukromých sbírek.

Kurátorky: Marie Klimešová, Milena Kalinovská

Muzeum umění Olomouc 2011-2016