Database

Hommage à Jozef Jankovič│Selection of the studio VŠVU Sculpture and Space prof. Jozef Jankovič (1990–2011)

April 12 - June 17 2018, Dolný Kubín

The continuation of the exhibition Jozef Jankovič and graduates of his sculpture studio from the Nitra Gallery (Traps and Evidence, February 16 – April 1, 2017) devoted to their charismatic pedagogue.
The exhibition at Orava Gallery in Dolný Kubín presents a selection of the studio at the University of Fine Arts in Bratislava: Sculpture and Space by prof. Jozef Jankovič from 1990–2011.

Ateliér Socha a priestor bol jedným z prvých otvorených ateliérov na novo konštituovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave po roku 1989. V tom čase spoločensko -politických premien, na rehabilitovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa zakladajú tri sochárske ateliéry – tromi, vtedy najvýraznejšími sochárskymi osobnosťami. Okrem Jozefa Jankoviča (1937- 2017) to boli Juraj Bartusz (1933) a Juraj Meliš (1942-2016), ktorí v synergickom iskrení ponúkli adeptom sochárskeho umenia byť nielen zručnými sochármi, ale aj niečo navyše – možnosť hľadať samých seba v prostredí hodnotného ľudského i profesijného sebapoznávania. 

Profesor Jozef Jankovič viedol svoj ateliér vyše dvadsať rokov a prešlo ním vyše štyridsať absolventov. Pestoval slobodu a rozmanitosť, ale aj tvorivú disciplínu ako rehoľu sochárskej profesie. Jeho absolventi, aj keď dnes pracujú v rôznych, nielen sochárskych odboroch, nesú v sebe vedome, či podvedome príklad svojho pedagóga ako človeka s morálnym imperatívom. Ich tvorba, aj keď sa nedá pri takom počte absolventov zovšeobecňovať, je odpoveďou na stav fungovania sveta ako v jeho nenápadnej každodennosti, tak v momentoch zapísaných dejinami. Či už sú figuralistami, alebo inklinujúci k minimalistickému prejavu, či sú tými, ktorí veria príbehu, alebo skôr podstate ukrytej v materiáli, väčšina z nich nesie vieru v zmysel svojej práce ako prirodzenú súčasť svojich životov. Nenápadne a tak nejako samozrejme. A možno niekde tu, v tejto „samozrejmosti“tvorby jeho študentov a dnes už svojbytných tvorcov je zhodnotený ľudský a pedagogický odkaz Jozefa Jankoviča. 

Koncepcia a kurátorka výstavy: Mgr. Beata Jablonská, PhD. 
Spolupráca: Resculpture.sk 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk 
www.oravskagaleria.sk; www.lodslanica.sk

Muzeum umění Olomouc 2011-2016