Databáza

Open Call pro umělce: Plynutí času při příležitosti výstavy Jozefa Jankoviče

10. květen do 31. říjen 2017, Olomouc

CEAD & Muzeum umění Olomouc vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče (12. 10. 2017 – 11. 3. 2018), jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí jsou vítáni se svými uměleckými projekty v elektronické podobě:
pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. říjen 2017.


Doporučené okruhy uměleckých projektů
1  Tematika plynutí času a reflexe nastalých změn ve společnosti (socio-kulturní, historické, politické faktory) ve vztahu k individuálnímu jedinci; postkonceptuální vyjádření (elektronický obraz/video v součinnosti s prostorem, objektem, okolním prostředím).

2  Intervence na tvorbu Jozefa Jankoviče volně rozvíjející jeho originální tvarosloví v rámci vlastního autorského vyjádření.

3  Využívání postupů z klasických uměleckých disciplín v oblasti nových médií a současných technologií (po vzoru Jankoviče, který se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění).


Umělecké projekty budou průběžně prezentovány na velkoplošných obrazovkách (obraz 9:16 – vertikálně instalovaná obrazovka v rozlišení FULL HD) ve vstupní části Muzea moderního umění Olomouc (od okamžiku jejich doručení až do konce výstavy, tedy 11. 3. 2018).

U příležitosti životního jubilea Jozefa Jankoviče (8. 11. 2017) proběhne veřejná prezentace vybraných uměleckých projektů ve formě velkoplošné projekce v prostoru Jankovičovy výstavy v Muzeu moderního umění Olomouc.


Přihlášení
Zájemci se mohou hlásit s autorským uměleckým projektem prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde nebo na webových stránkách: www.muo.cz a připojením následujících souborů:

• Umělecký projekt v elektronické podobě s krátkou anotací v čestině/slovenštině nebo angličtině,
• portfolio umělce,
• CV s uskutečněnými výstavami.

Je možné přihlásit více projektů (pro každý je zapotřebí vyplnit přihlášku zvlášť).

Zasílané textové dokumenty musí být ve formátu PDF, obrázky v JPEG, TIFF, GIF, PNG. Videa v kodeku H.264 / kontejnér MOV nebo MP4, v rozlišení 1080×1920, tj. 9:16 (ne 16:9) z důvodu projekce na vertikálně instalované obrazovce 55“ v nestandardním „otočeném formátu“ v rozlišení FULL HD. Na obrazovkách je možné přehrát také video v nestandardním formátu 18×16, kdy každá z obrazovek prezentuje polovinu tohoto obrazu. V tomto případě prosíme dodat video v rozlišení 2160×1920.

Pro přenos větších souborů dat a videa doporučujeme užít wetransfer.com.


Kritéria pro výběr projektů
— Uzávěrka přihlášek projektů je v úterý, 31. 10. 2017. Projekty obdržené po o tomto datu již není možné akceptovat. Rovněž neúplné přihlášky, tedy, které nebudou obsahovat všechny výše uvedené dokumenty v požadovaných formátech, nebudou přijaty.

— Začátkem listopadu 2017 budou informováni umělci, jejichž projekty vybere jury pro veřejnou prezentaci a projekci ve výstavním prostoru.

— Všichni přihlášení kandidáti obdrží doprovodný materiál s výsledky Open callu pro umělce a dokumentací veřejné prezentace a projekce na konci listopadu 2017.


S případnými dotazy se, prosím, obracejte na: opencall@olmuart.cz s předmětem: Vaše jméno_Flow of Time. 


Těšíme se na Vaše projekty!

Muzeum umění Olomouc 2011-2016