Databáze

9:16 Plynutí času│Open Call pro umělce při příležitosti výstavy Jozefa Jankoviče

26. únor do 29. duben 2018, Olomouc
Muzeum umění Olomouc
 
Vystavující


9 : 16 Plynutí času
Umělecké projekty vzešlé z otevřené výzvy pro umělce při příležitosti konání výstavy slovenského sochaře Jozefa Jankoviče Plynutí času v Muzeu umění Olomouc
 (12. října 2017 – 11. března 2018)


Veřejná prezentace uměleckých projektů ve formě velkoplošné projekce v prostoru výstavy Jozef Jankovič | Plynutí času Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění
25. 2. – 11. 3. 2018

„9:16 RGB“ 2 velkoplošné obrazovky u vstupu do Muzea moderního umění
Denisova 47, Olomouc obraz 9:16 i 18:16
Zahájení: 25. 2. 2018 v 18:16 hodin
26. 2. – 29. 4. 2018 každý den od 21:16 hodin do půlnoci

MUO web
Více informací zde

Výstava Jozefa Jankoviče se koná k výročí jeho nedožitých osmdesáti let, kdy uměleckou obec zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí, a vzdává tak hold této vůdčí osobnosti slovenského sochařství 2. poloviny 20. století. Vedle níže uvedených doporučených okruhů tak vzniká prostor k prezentaci různých forem uměleckých projektů, intervencí do veřejného prostoru i volných asociací v návaznosti na osobnost a dílo Jozefa Jankoviče i tematiku sochařství obecně.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí jsou vítáni se svými uměleckými projekty v elektronické podobě:
pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média.

Uzávěrka pro podání přihlášek byla prodloužena až do 7. ledna 2018.


Doporučené okruhy uměleckých projektů
1  Tematika plynutí času a reflexe nastalých změn ve společnosti (socio-kulturní, historické, politické faktory) ve vztahu k individuálnímu jedinci; postkonceptuální vyjádření (elektronický obraz/video v součinnosti s prostorem, objektem, okolním prostředím).

2  Intervence na tvorbu Jozefa Jankoviče volně rozvíjející jeho originální tvarosloví v rámci vlastního autorského vyjádření.

3  Využívání postupů z klasických uměleckých disciplín v oblasti nových médií a současných technologií (po vzoru Jankoviče, který se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění).


Participující umělci a projekty:

Radka Bodzevič Doubravová (*8. 7. 1991, Šumperk, CZ)
http://doubravovaradka.wixsite.com/mysite
Hranice, 2017, kombinovaná technika na plátně, video záznam, 5:49 min.
Lidská společnost s problémy, kdy se člověk nachází v chaosu.
Mikrosvěty lidí uvnitř a jejich propletené příběhy

Mohsen Zare (*23. 12. 1980, Shiraz, Írán, IR)
DVLottery, 2015, video art, 3:13 min.
Každý, koho znám, se pokoušel vyhrát zelenou kartu do USA v každoroční online loterii. S věčnou dychtivostí odjet, nekonečně vášnivou touhou utéct z domova. Tento seriál představuje předělávky fotek, jak se mí známí vyfotili na základě pravidel této loterie. / Každý účastník je připraven přidat se k mnoha dalším “bývalým známým”, kteří už tady nejsou. Každý z nich je připraven navždy opustit svou rodinu. Předělaný na virtuální bytost a přetavující se do nových, podivných scenérií rozpouštějícího se “odcizení”. Mění se na obraz, aniž by se ohlížel nazpět.

David Bartoš (*1993, Prostějov, CZ)
http://environment.ffa.vutbr.cz/cs
Čas kolem zdi, 2015, video, 2:41 min.
Těžko spočítat, kolikrát jsem prošel kolem oné zdi za svůj život. Prošel kolem ní jak stejný, tak pokaždé jiný člověk. Čas je změna čehokoliv, avšak čas je také cyklus. Vše, co bylo, znova bude. Změna je jen rekapitulace. Jinakost je jen zdáním plynoucím z našeho, velmi krátkého, vymezeného času.

Jan Kubeš (De Ardoise) (*19. 5. 1978, Moravská Třebová, CZ)
www.deardoise.webnode.cz
The Time, 2017, video, 1:24 min.
Metafora plynutí času zosobněná postavou lidského rezidua – kostry – v kobce představující omezenou lidskou existenci jako vězení jen s trochou světla seshora. Pomíjivost a plynutí času zde prezentuje listí padající otvorem v klenbě kobky.

Pavel Matoušek (*19. 12. 1989, Praha, CZ)
https://pavelmatousek.cz
Simulacro do Sismo, 2015, video, 3:38 min.
O limitech lidského vnímání proměn.
Časosběr věčného oceánu.

Lenka Vilhelmová (*1. 3. 1957, Praha, CZ)
www.vilhelmova.cz
Dům není sám, 2017, digitální video, 1:00 min.
Dům není sám je součástí konceptu vinylových tisků, digitální projekce, instalace objektů (dřevo, gumožíně, vosk, polymer) a autorských knih umístěných v dřevěných boxech.
Stav mysli, fenomenologie ducha a nádoba ticha.

Jan Chlup (*30. 5. 1986, Brno, CZ)
www.janchlup.com
Flat Logic – The Book, 2017 (2160×1920), 2014/2017 (4K remastered), digitální video, 1:30 min.
Video dokumentuje podstatu knihy. Stránkami se listuje zpátky i dopředu jako v nevysloveném příběhu, přičemž se nám nabízí různé pohledy do určitého interiéru. Na 3D předmět je promítán animovaný obraz. Zachycené změny v procesu malby podtrhují přítomnost plynoucího času. Dílo zkoumá interpretaci času a jeho vztah k prostoru a lidské zkušenosti.

Lucia Čarnecká (*25. 11. 1982, Považská Bystrica, SK)
Ona, 2017, video/animace, 0:51 min.
Nefyzická performancia (pocitu osobnej roztrieštenosti, multitaskingu, sedenia na viacerých stoličkách zároveň a večného nestíhania) uväznená do objektu.

Zuzana Graus Rudavská (*14. 10. 1962, Bratislava, SK, US)
www.zuzanagrausrudavska.com
Plynutí času, 2017, video, 2:30 min.
Pohyby vľn mora, a v nich môj vlastný tieň.
Momenty splynutia s prírodou, ktorej sme súčasťou.
Moje vlastné uvedomenie si plynutia času.

Aleš Svoboda (*10. 2. 1956, Most, CZ)
https://www.celesteprize.com/info/idu:73512/
Kroužení, 2017, digitální projekce, processing, 2:00 min.
K poctě Jozefa Jankoviče prezentuji současný přístup k jím oblíbeným sinusovým lineárním grafikám, které ve smyslu počítačového generativního umění lze na jedné ploše současně na mnoha místech rozvíjet v proměnlivém počtu i v náhodně dlouhém trvání. Program Processing pracuje v cyklech. Po 10000 krocích se dosavadní kresba smaže a začne vše z náhodných míst od začátku.

Zovinec Bros. (Jozef Žovinec, Martin Žovinec) (*1981, *1982, Trenčín, SK) http://zovinecbros.tumblr.com/
Transformácia: Developer, Kúpalisko, 2015, CG animace, video, 0:57, 1:06 min.
Projekt Transformácia je parazitným gestom pre sochu, maľbu, inštalácie, architektúru, digitálne média atd. Cieľom nie je zasiahnuť do fyzickej formy pôvodných diel, ale aktuálne zmeny v kultúrno-spoločenskom dianí vizualizovať prostredníctvom 3D. Google Earth aplikácia je prostredím umožňujúcim, napr. virtuálnu prehliadku svetových metropol. My v ňom vidíme priestor pre vyjadrenie, možnosť v ňom intervenovať. Prostredníctvom sociálnych sieti, internetu a fenoménu SHARE potom tieto intervencie distribuovať. Developer predstavuje transformáciu sochy Jánošíka. Vizualizuje pohrávanie sa s kultúrnou identitou, tvorbou mýtov, kultov osobností a ekonomickou prosperitou (napr. najvyššia produkcia automobilov v Európe), preferovaná merateľnosť výsledkov prostredníctvom grafov a štatistík. Geometricky štylizovaná socha Jánošíka je doplnená kolesami automobiliek. Zámerne je koncipovaná eklekticky s pop kultúrnym odkazom generovať zisk. 3D objekt je umiestnený do virtuálneho prostredia Terchovej na strednom Slovensku. Následne sú v zmenšenej mierke ako papierové modely zaslané krajinu spravujúcim inštitúciám. Autorom Pôvodnej sochy je Ján Kulich, ktorý v totalitnom období viedol VŠVU. Druhou intervenciou je trenčianska plaváreň, miesto, pre verejnosť vybudovaná v roku 2010 bez prípojky na vodu až do roku 2017. Tento spôsob budovania bol uverejnený aj v médiách v USA. Našou intervenciou v tomto mieste je vytvorenie chýbajúceho elementu vody. Pôdorys bazénov sme zdvihli do výšky budov ako pripomienku 7 rokov chýbajúcej vodnej masy. Oba projekty vo virtuálnom aj reálnom prostredí sú spôsobom kultivácie prostredníctvom dvoch „frontov“nových médií, ktoré umožňujú flexibilne reagovať vytvárať blogy a koncentrovať občiansku angažovanosť až po konkrétne aktivity sprístupnené verejnosti.

Sculpturistika 2011
sestřih akcí projektu, 2:30 min.
Projekt Sculpturistika sa venoval fenoménu skultúrnenia verejného priestoru dielami vytvorenými v totalitnom období. Kladie otázku ako k týmto dielam pristupovať v ich súčasnej podobe ako ich vníma súčasná spoločnosť. Pre samotnú realizáciu projektu si výtvarníci zvolili jeden z možných 14 objektov, do ktorých bolo možné umelecky zasiahnuť. Jediné kritérium bolo fyzicky nezasiahnuť do samotnej sochy.
Organizátoři projektu: Michal Beňo, Juraj Kocnár, Pavol Prekop.
Prezentace projektu: Zovinec Bros.
Výběr autorů intervencí: Michal Beňo, Michaela Dutková, Matúš Homola, Juraj Kocnár, Boris Vitázek, Zovinec Bros.
Podrobný popis projektu a jednotliví autoři: http://sculpturistika.cesnak.org/

Jeongsoo Lim (*8. 12. 1988, Soul, Jižní Korea, KR)
www.limjeongsoo.com
Pozadí, pozadí, 2017, 2-kanálové video, 5:00 min.
Pozadí, pozadí je performance a instalace o stavu předmětu coby pozadí. Toto dílo je o stírání rozdílů mezi předmětem a pozadím v závislosti na měnících se podmínkách pohybu těla. Předmět hraje vlastní roli tak, že se stává pozadím, a pozadí může být předmětem coby pozadí. Tyto dva typy povahy považují A za B, což znamená, že nakonec něčím jsou. Podmínkou pro pozadí bude, aby bylo schopno být předmětem, a pozadí může být samostatným předmětem. Všechny věci mohou být skutečným pozadím a předmětem. Ve výsledku je nelze od sebe vzájemně odlišit. Mohou existovat pouze na svém vlastním místě a není také možné, aby se vzájemně doplňovaly. 

Kristína Doležalová, Nikoleta Gažová, Anna Sigetová, Dominika Šímová, Michal Baláž, Michal Mažáry, Alžběta Mandúchová, Lucia Hunadyová, Karin Gallová, Denisa Lodnánková, Matej Zavodan, Dominik Britanák, Juraj Schikor
Reinterpretácie diela Jozefa Jankoviča Obete varujú z Pamätníka SNP v Banskej Bystrici študentami Katedry sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici z roku 2016
Fotografie: Ivana Sláviková, Eva Masaryková, Marek Galbavý, strih: Eva Masaryková, 2018, 4:16 min.

Jozef Jankovič — Flow of Time (samostatná výstava, 2017-2018)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016