Databáze

Crossing Borders (The Grüner Collection)

16. březen do 28. květen 2017, Bratislava
Danubiana – Meulensteen Art Museum
 
Vystavující


Zbierka sa zameriava najmä na avantgardné a neoavantgardné diela, čím sleduje dejiny rôznych iterácií nefiguratívneho abstraktného umenia maďarských výtvarníkov žijúcich v Maďarsku alebo v zahraničí. Zriedkavý koncept tejto zbierky sleduje vývoj maďarskej abstrakcie z obdobia medzi rokmi 1945 a 1948, Európsku školu a Galériu štyroch smerov, ktorý predstavuje diela popredných umelcov týchto zoskupení, ako napríklad Tihaméra Gyarmathyho, Tamása Lossonczyho, Ibolye Lossonczyovej a Endreho Bálinta. Zbierka obsahuje aj dôležité diela najvýznamnejšej neoavantgardnej generácie Iparterv (nazvanej podľa miesta v Budapešti, na ktorom sa konali ich historické výstavy v rokoch 1968 a 1969). Generáciu Iparterv zastupujú takí vynikajúci a medzinárodne známi umelci, ako Ilona Keserü, István Nádler, Imre Bak, Tamás Hencze, János Fajó, Ákos Birkás a István Haraszty.
Zbierka obsahuje aj diela umelcov, ktorí z Maďarska na kratší alebo dlhší čas odišli, avšak po návrate sa opäť zapájajú do umeleckého diania. Je to napríklad Katalin Hetey, Tamás Konok, Tibor Gáyor a Dóra Maurer.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016