Databáze

Václav Cigler a Michal Motyčka (v rámci XIV. ročníku festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl 2018)

17. červen do 8. září 2018, Litomyšl
Galerie Miroslava Kubíka
 
Vystavující


Jsme 100 │ intervence v Klášterních zahradách
Otevřený hrob │ instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže
Událost místa │ Galerie Miroslava Kubíka

Václav Cigler │ Michal Motyčka │ Jsme 100 │ Výtvarná intervence ve veřejném prostoru města Litomyšl k oslavám stoletého výročí založení republiky v Klášterních zahradách v Litomyšli
(Klášterní zahrady, Na Máchadle, vstup do zámku v Litomyšli).
Výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli nazvaná JSME 100 je navržena pro konkrétní litomyšlská místa a ideově se vztahuje k oslavám stoletého výročí založení naší republiky. Název vnímáme jako metaforu pro slovo národ. Symbolicky výtvarná intervence odkazuje na hlubší souvislosti vnímání národní identity i vztahů mezi jednotlivcem, jeho rolí a společností. Je poctou všem kulturním aktivitám, které se pravidelně konají v tomto místě. Ozvláštňuje prostor pro vzájemné setkávání lidí a vysílá signály pro jejich porozumění. Oslavně hlásá: Jsme hrdí na náš národ a jsme součástí většího celku. Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky nastavují zrcadlové plochy objektů, vymezují místa světelnými i kovovými liniemi a elementárními geometrickými tvary doplňují vodní hladiny. Vždy přitom myslí na diváka, kterému připravují nejrůznější prostorové a světelné situace, jež ozvláštňují běžný život. Voda, podobně jako světlo či trikolora jsou pro autory nositel, symbolických významů a zároveň vyjadřovacími prostředky. 


Václav Cigler │ Michal Motyčka │ Otevřený hrob │ Výtvarná instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
Instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli je zasvěcena symbolice vody a světla, atributů života, jež zaujímají ústřední místo v náboženském myšlení biblické tradice. Propojuje výtvarné instalace autorů v chrámu s prostorem krypty. Otevřený prázdný hrob naznačuje vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ (L 24,5n). Plocha podlahy je pokryta vodní hladinou, která zrcadlí celý prostor. Středová lávka umožňuje do tohoto místa vstoupit a zároveň evokuje pocit chůze po vodě.


Václav Cigler │ Michal Motyčka │ Událost místa │ výstava v prostorách Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli 
Václav Cigler s Michalem Motyčkou v touze vytvořit lepší prostředí pro život uvádějí návštěvníka v nově zrekonstruované Galerii Miroslava Kubíka do širšího prostorového kontextu, jenž otevírá nové možnosti pochopení vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace, rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. Václav Cigler se ve své výtvarné práci věnuje skleněné plastice od konce padesátých let. Jeho originální myšlení, hledání nových prostorových řešení a volba konkrétních prostředků k vyjádření čistoty a smyslu nejvnitřnější konstrukce předmětu, jeho zákonitostí – od prosté hmoty až po kosmické zdroje energie směřují k co nejpřesvědčivějšímu výtvarnému a estetickému vyznění díla. Autoři představují událost místa ve smyslu uvědomování si prostoru i kritické reflexe v umění a o umění. Jejich architektonické objekty, které přesně formulují prostor a vytvářejí vizuální instalaci, rozvíjejí minimalistický příběh tvaru – symbolu spolu s fyzickou přítomností diváka.


Kurátorka výstav: Jana Šindelová

Pořádá: Město Litomyšl, Galerie Miroslava Kubíka, Nadační fond Bohemian Heritage Fund v rámci 14. ročníku festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016