Databáze

Abstrakce.PL│Abstrakce v polské malbě 1945–2017

20. duben do 19. srpen 2018, Olomouc
Muzeum umění Olomouc
 
Vystavující


Výstava připravená Muzeem umění Olomouc ukazuje panorama polské abstraktní malby od roku 1945 do současnosti. Jejím cílem je ukázat zejména různorodost proudů a osobností, bohatství tvůrčích přístupů i uměleckých proměn polské poválečné abstraktní malby. Jádro výstavy představují exponáty zapůjčené ze soukromých sbírek doplněné výběrem děl z Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži a Zachęty – Národní galerie umění ve Varšavě.

Na výstavě jsou zdůrazněny dva hlavní proudy abstraktního umění: emocionální a geometrický. Najdeme na ní proto práce tašistické, informel, materiálovou malbu, strukturální obrazy i pokračování geometricko-konstruktivistického směru vytyčeného už první – meziválečnou – avantgardou. Nechybějí zde však ani směry, pro něž je abstrakce pouze výchozím bodem, jako je konceptualismus a vizuální poezie. Autory vystavených děl jsou jak autoři proslavení v zahraničí, jako Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Roman Opałka, Tadeusz Kantor, Ryszard Winiarski, Wojciech Fangor nebo Leon Tarasewicz, ale i ti méně známí, kteří si však zaslouží naši pozornost.

Vývoj a podobu polské abstraktní malby neúprosně poznamenalo soukolí velkých dějin, přesto vypovídá zejména o velké nezávislosti, tvůrčí síle a talentu těchto umělců. Doufáme, že nám v tomto návštěvníci výstavy dají za pravdu. V abstraktním proudu se postupem let ocitli velmi rozdílní umělci, pokud bychom však hledali nějaké společné motto jejich snah, pak by to byla slova Marie Jaremy, vyjádřená v těžkých dobách minulých, a přitom stále nesmírně aktuální: „Umění se rodí ze svobody myšlení.“

Participujícíc umělci:
Tamara Berdowska, Jan Berdyszak, Marian Bogusz, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Dróżdż, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Andrzej Gieraga, Stefan Gierowski, Wanda Gołkowska, Józef Hałas, Mieczysław Janikowski, Maria Jarema, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Koji Kamoji, Edward Krasiński, Janina Kraupe, Jerzy Kujawski, Jan Lebenstein, Alfred Lenica, Danuta Lewandowska, Piotr Lutyński, Adam Marczyński, Jadwiga Maziarska, Alfons Mazurkiewicz, Kazimierz Mikulski, Michał Misiak, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Romuald Oramus, Janusz Orbitowski, Jan Pamuła, Włodzimierz Pawlak, Piotr Potworowski, Józef Robakowski, Erna Rosenstein, Jerzy Rosołowicz, Teresa Rudowicz, Jerzy Sempoliński, Jerzy Skarżyński, Marek Sobczyk, Kajetan Sosnowski, Jerzy Stajuda, Henryk Stażewski, Jonasz Stern, Władysław Strzemiński, Wacław Szpakowski, Bogusław Szwacz, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Tomasz Tatarczyk, Jerzy Tchórzewski, Teresa Tyszkiewicz, Marian Warzecha, Tadeusz Gustaw Wiktor, Ryszard Winiarski, Marek Włodarski, Jan Ziemski, Rajmund Ziemski. 

 Výstavu připravil mezinárodní tým historiků a teoretiků umění a kurátorů. Autorkou výstavy je polská historička umění Beata Gawrońska-Oramus, kurátory výstavy jsou Štěpánka Bieleszová a Ladislav Daněk z Muzea umění Olomouc. Texty do katalogu napsali Krystyna Czerni, kritička a historička umění, Barbara Ilkosz, kurátorka sbírky současné sochy a malby Národního muzea ve Vratislavi, Bożena Kowalska, znalkyně polské abstraktní malby a také pořadatelka plenérových malířských setkání a výstav, Andréi Nakov, francouzský historik umění a autorka koncepce výstavy, Beata Gawrońska-Oramus. Obsáhlý katalog čítající přes 500 stran, vedle odborných studií obsahuje také kalendárium, medailony vystavujících umělců a obrazovou dokumentaci všech vystavených děl. 

Projekt je spoluorganizován Institutem Adama Mickiewicze, který působí pod značkou Culture.pl v rámci mezinárodního kulturního programu POLSKA 100, který doprovází stoletou obnovu nezávislosti Polska. Tento program je financován Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky v rámci víceletého programu NIEPODLEGŁA 2017–2021. Projekt dále finančně podpořil Polský institut v Praze, Ministerstvo kultury České republiky a Olomoucký kraj. Záštitu nad výstavou převzali ministři kultury obou zemí.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016