Database

Hommage à Jozef Jankovič│Selection of the studio VŠVU Sculpture and Space prof. Jozef Jankovič (1990–2011)

April 12 - June 17 2018, Dolný Kubín
Orava Gallery in Dolný Kubín
 
Exhibiting artists


The continuation of the exhibition Jozef Jankovič and graduates of his sculpture studio from the Nitra Gallery (Traps and Evidence, February 16 – April 1, 2017) devoted to their charismatic pedagogue.
The exhibition at Orava Gallery in Dolný Kubín presents a selection of the studio at the University of Fine Arts in Bratislava: Sculpture and Space by prof. Jozef Jankovič from 1990–2011.

Ateliér Socha a priestor bol jedným z prvých otvorených ateliérov na novo konštituovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave po roku 1989. V tom čase spoločensko -politických premien, na rehabilitovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa zakladajú tri sochárske ateliéry – tromi, vtedy najvýraznejšími sochárskymi osobnosťami. Okrem Jozefa Jankoviča (1937- 2017) to boli Juraj Bartusz (1933) a Juraj Meliš (1942-2016), ktorí v synergickom iskrení ponúkli adeptom sochárskeho umenia byť nielen zručnými sochármi, ale aj niečo navyše – možnosť hľadať samých seba v prostredí hodnotného ľudského i profesijného sebapoznávania. 

Profesor Jozef Jankovič viedol svoj ateliér vyše dvadsať rokov a prešlo ním vyše štyridsať absolventov. Pestoval slobodu a rozmanitosť, ale aj tvorivú disciplínu ako rehoľu sochárskej profesie. Jeho absolventi, aj keď dnes pracujú v rôznych, nielen sochárskych odboroch, nesú v sebe vedome, či podvedome príklad svojho pedagóga ako človeka s morálnym imperatívom. Ich tvorba, aj keď sa nedá pri takom počte absolventov zovšeobecňovať, je odpoveďou na stav fungovania sveta ako v jeho nenápadnej každodennosti, tak v momentoch zapísaných dejinami. Či už sú figuralistami, alebo inklinujúci k minimalistickému prejavu, či sú tými, ktorí veria príbehu, alebo skôr podstate ukrytej v materiáli, väčšina z nich nesie vieru v zmysel svojej práce ako prirodzenú súčasť svojich životov. Nenápadne a tak nejako samozrejme. A možno niekde tu, v tejto „samozrejmosti“tvorby jeho študentov a dnes už svojbytných tvorcov je zhodnotený ľudský a pedagogický odkaz Jozefa Jankoviča. 

Koncepcia a kurátorka výstavy: Mgr. Beata Jablonská, PhD. 
Spolupráca: Resculpture.sk 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk 
www.oravskagaleria.sk; www.lodslanica.sk

Traps and Evidence│Selection of the studio VŠVU Sculpture and Space prof. Jozef Jankovič (1990–2011) (group exhibition, 2017)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016