Databáza

Open Call pro umělce: Plynutí času při příležitosti výstavy Jozefa Jankoviče

7. leden 2018, Olomouc

CEAD & Muzeum umění Olomouc vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče (12. 10. 2017 – 11. 3. 2018), jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí jsou vítáni se svými uměleckými projekty v elektronické podobě:
pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média.

Uzávěrka pro podání přihlášek je prodloužena až do 7. 1. 2018.


Doporučené okruhy uměleckých projektů
1  Tematika plynutí času a reflexe nastalých změn ve společnosti (socio-kulturní, historické, politické faktory) ve vztahu k individuálnímu jedinci; postkonceptuální vyjádření (elektronický obraz/video v součinnosti s prostorem, objektem, okolním prostředím).

2  Intervence na tvorbu Jozefa Jankoviče volně rozvíjející jeho originální tvarosloví v rámci vlastního autorského vyjádření.

3  Využívání postupů z klasických uměleckých disciplín v oblasti nových médií a současných technologií (po vzoru Jankoviče, který se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění).


Umělecké projekty budou průběžně prezentovány na velkoplošných obrazovkách (obraz 9:16 – vertikálně instalovaná obrazovka v rozlišení FULL HD) ve vstupní části Muzea moderního umění Olomouc (ode dne jejich veřejné prezentace až do konce výstavy, tedy 11. 3. 2018).

Veřejná prezentace vybraných uměleckých projektů ve formě velkoplošné projekce proběhne v prostoru Jankovičovy výstavy v Muzeu moderního umění Olomouc (pravděpodobně v průběhu února, přesný termín bude oznámen 2018). 

Výstava Jozefa Jankoviče se koná k výročí jeho nedožitých osmdesáti let, kdy uměleckou obec zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí, a vzdává tak hold této vůdčí osobnosti slovenského sochařství 2. poloviny 20. století. Vedle doporučených okruhů vzniká prostor k volnějšímu uchopení a různým formám uměleckých asociací a dalším akcím vedle avizované velkoplošné projekce videí, s nimiž by se uchazeči v rámci výzvy k osobnosti a dílu Jozefa Jankoviče rádi přihlásili. Své náměty, prosím, posílejte na e-mail: opencall@olmuart.cz


Přihlášení
Zájemci se mohou hlásit s autorským uměleckým projektem prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde nebo na webových stránkách: www.muo.cz a připojením následujících souborů:

• Umělecký projekt v elektronické podobě s krátkou anotací v čestině/slovenštině nebo angličtině,
• portfolio umělce,
• CV s uskutečněnými výstavami.

Je možné přihlásit více projektů (pro každý je zapotřebí vyplnit přihlášku zvlášť).

Zasílané textové dokumenty musí být ve formátu PDF, obrázky v JPEG, TIFF, GIF, PNG. Videa v kodeku H.264 / kontejnér MOV nebo MP4, v rozlišení 1080×1920, tj. 9:16 (ne 16:9) z důvodu projekce na vertikálně instalované obrazovce 55“ v nestandardním „otočeném formátu“ v rozlišení FULL HD. Na obrazovkách je možné přehrát také video v nestandardním formátu 18×16, kdy každá z obrazovek prezentuje polovinu tohoto obrazu. V tomto případě prosíme dodat video v rozlišení 2160×1920.

Pro přenos větších souborů dat a videa doporučujeme užít wetransfer.com.


Kritéria pro výběr projektů
— Uzávěrka přihlášek projektů je v neděli, 7. 1. 2018. Projekty obdržené po o tomto datu již není možné akceptovat. Rovněž neúplné přihlášky, tedy, které nebudou obsahovat všechny výše uvedené dokumenty v požadovaných formátech, nebudou přijaty.

— Do konce ledna (Januar) 2018 budou informováni umělci, jejichž projekty vybere jury pro veřejnou prezentaci a projekci ve výstavním prostoru.

— Všichni přihlášení kandidáti obdrží doprovodný materiál s výsledky Open callu pro umělce a dokumentací veřejné prezentace a projekce na konci února (Februar) 2018.


S případnými dotazy se, prosím, obracejte na: opencall@olmuart.cz s předmětem: Vaše jméno_Flow of Time. 


Těšíme se na Vaše projekty!
 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016