Databáze

Parallel Avant-Garde – Pécs Workshop 1968–1980

14. duben do 25. červen 2017, Budapešť
Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art
 
Vystavující


Výstava v budapešťském Ludwig Muzeu - Muzeu současného umění zdůrazňuje význam činnosti neo-avantgardní umělecké skupiny, která převážně existovala na okraji maďarské umělecké scény.

Výstava představuje umělecké aktivity a upozorňuje na význam neo-avantgardní umělecké skupiny. Až do dnešních dnů se její historii věnovalo pouze několik málo publikací.

Mezi členy skupiny patřili následujicí umělci: Ferenc Ficzek (1947-1987), Károly Halász (1946-2016), Károly Kismákyoky (1943), Sándor Pinczehelyi (1946), Szijártó Kálmán (1946).

Členové skupiny Pécsi Műhely pracovali na obnovení místních konstruktivistických a avantgardních tradic, jakožto i na vývoji nového vizuálního jazyka a zavádění nové vizuální kultury. Ve svých společných pracích navazovaly na umělecké dědictví Bauhausu. Vedle nejvýznamnějších děl členů Pécsi Műhely, výběr na výstavě rovněž zahrnuje archivní dokumenty, výstavní katalogy, korespondenci, sebrané reflexe; a prezentaci spolupráce mezi členy skupiny.

Výstava je organizována v rámci Festivalu Budapešťské jaro.

Muzeum umění Olomouc 2011-2016