Databáze

 

The art of Toyen: a source of inspiration for Hungarian painter Lili Ország

Although Toyen is well known as a major artist of the Surrealism movement, her legacy in 20th century art is less known. Lili Ország (1926–1978), a leading figure in modern Hungarian painting, is one of those who was inspired by the Czech artist.

Conference Proceedings 2016

S tématem výzkumu "Střední Evropa 1945-1989" zahájilo Muzeum umění Olomouc v roce 2016 pravidelný cyklus mezioborových setkání, zaměřených na výzkum socio-kulturního prostředí v zemích visegradského regionu druhé poloviny dvacátého století. Sborník z uskutečněné konference přináší ve formě pdf souboru.

Figurativní a nefigurativní umění v CEAD

Grafické znázornění představuje figurativní a nefigurativní (abstraktní) umění jako dva protipóly ostře se vůči sobě vyhraňující a rezonující v rámci celospolečenské i historické situace uplynulého půlstoletí. Je možné si všimnout prosazování či obliby abstraktního vyjádření na úkor figurativního či naopak zase jeho návratů v důsledku nové figurace nebo fotorealismu. 

From Surrealism to Abstract Art: the case of Lenica

The reading of mid-twentieth century abstract painting within the perspective of Surrealist aesthetics suffered greatly from the literary dictatorship that André Breton, Surrealism’s “Parisian pope”, instituted from the very start of the movement.
Další 36

Muzeum umění Olomouc 2011-2016