Database

Collection: The National Gallery in Prague  
Magdalena Jetelová, Cupboard, 1977 - 1978
Magdalena Jetelová, Chair, 1988
Next 36

Filter by

object type
Author

Muzeum umění Olomouc 2011-2016