Databáze

 

Magdalena Abakanowicz │ Přítomnost, Esence, Identita

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu a Nadace All That Art! se sídlem ve Vratislavi s potěšením uvádějí výstavu Magdalena Abakanowicz: Přítomnost, Essence, Identita, jako druhou retrospektivní výstavu umělkyně, jejíž kurátorkou je Maria Rus Bojan. Výstava, jejíž otevření proběhne v neděli 30. září 2018 v Galerii současného umění Centra vědy a umění umění Stara Kopalnia, je fascinující sbírkou soch Magdaleny Abakanowicz, která zahrnuje jak období od počátku 70. let až do konce první dekády 21. století, tak i její unikátní monumentální práce instalované pod širým nebem.

Orient. „Nový Východ” v umění střední a východní Evropy

Výstava Orient v Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki je meditací nad středoevropskou a východoevropskou identitou. Domnívá se, že selhání vlastní identity je sjednocujícím aspektem této nejasné oblasti. Rozporuplná touha po hrdosti a vlastenectví a současně pocit, že se stydíme za to, odkud pocházíme, vede k potlačení a vyvrácení této příslušnosti.  
Výstava je součástí mezinárodního projektu Trauma & Revival. The Post-War Era in the Art of Eastern and Western Europe / Trauma a obrození. Poválečná éra v umění východní a západní Evropy podpořeného rámcovým programem Evropské komise Kreativní Evropa.

Karel Malich

Galerie Zdeněk Sklenář na výstavě představuje plastiky a reliéfy Karla Malicha vzniklé v rozmezí let 1963 až 2016. V instalaci Federico Díaze je představena jednota Malichova více než padesátiletého  sochařského období.
V různých obdobích Malich zcela proměnil vizuální podobu svých děl. Vedle dvojrozměrných a trojrozměrným objektů jsou na výstavě představeny také jeho plexisklové sochy a vizionářské návrhy architektury ze 60. a počátku 70. let 20. století jako i několik dosud nezveřejněných děl.

DEN VIDEA 1989/2018│První skupinová výstava českého videoartu

DEN VIDEA 1989/2018 je událost, která volně rekonstruuje první skupinovou výstavu videoartu v Čechách. Výstava potrvá stejně jako původní DEN VIDEA pouze jeden den (4. září 2018) a odehraje se na totožném místě (pražské Výstaviště).

Konference: Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti

Konferenci u příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové připravil Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Záštitu převzali J. E. Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, a Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Místo konání: Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění | GASK

„XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“ je dlouhodobý výstavní projekt představující přední slovenské výtvarné umělce všech generací. Výtvarníky uvádějí v rámci přímého dialogu uznávaní slovenští, čeští, ale i zahraniční teoretici, kritici a historici umění, kteří se věnují jejich tvorbě. Jde o nejvýznamnější programovou přehlídku slovenského výtvarného umění v České republice. Výstavní cyklus, který začal roku 2011 v prostorech Slovenského institutu v Praze, se od roku 2014 realizuje v GASK.

Conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich: DADA TECHNIQUES IN EAST-CENTRAL EUROPE (1916–1930)

The ‘Petőfi Literary Museum – Kassák Museum’ and the ‘Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences’ are organizing a conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich. The conference is going to concentrate on Dada phenomena in East-Central Europe, especially the Dada techniques that appeared in the Austro-Hungarian Empire and its successor states.

MeetFactory (CZ) | Fightlessness

Maďarská umělecká skupina Little Warsaw (András Gálik a Bálint Havas) patří k nejvýraznějším představitelům generace, která nastoupila na scénu po roce 1989. Jejich dílo je úzce provázáno s otázkami, které jsou specifické pro kontext zemí bývalého východního bloku – analýza a re-kontextualizace objektů a idejí z minulosti, dekonstrukce obvyklých uměleckých forem, výrazný anti-etablující postoj, nastavení kritického zrcadla modernismu, retro-avantgardě, konceptualismu a neokonceptualismu, rozpínání hranic umění a přesun uměleckého diskurzu dovnitř siřší společenské reality.
Další 36

Muzeum umění Olomouc 2011-2016