Databáze

 

Výstava maďarské neo-avantgardy ze sbírek budapešťského Ludwig Múzea v Římě

Výstava Techniky úniku s podtitulem Subverzivní strategie v maďarské neoavantgardě 60. a 70. let v Palazzo delle Esposizioni v Římě představuje výběr maďarských autorů 60. a 70. let ze sbírek Ludwig Múzea - Muzea současného umění v Budapešti. Výběr děl se soustředí na ty umělecké polohy, které nejenže posunovaly hranice konvenční estetiky, ale také zpochybňovaly společenský a politický systém autoritářského fungování státu.
 

Výstava Za pravdu se věnuje tématu pravdy v kontextu české historie

V Galerii Jaroslava Fragnera v Praze probíhá od 11. 9. výstava Za pravdu... věnovaná tématu pravdy v kontextu české historie. Na výstavě jsou představeny přes tři desítky současných českých umělců.
Ve středu 25.9. v rámci doprovodných programů proběhne moderovaná debata na téma Pravda v umění, které se zúčastní umělci a teoretici Milena Bartlová, Stanislav Kolíbal, David Kořínek a Terezie Nekvindová, moderátorem debaty je Václav Janoščík.

 

Dílo Dóry Maurer představuje Tate Modern na roční výstavě

Londýnská galerie Tate Modern v srpnu zahájila roční volně přístupnou výstavu maďarské umělkyně Dóry Maurer (*1937). Na výstavě, která představuje 35 prací, jsou zastoupeny grafiky, fotografie, filmy i malby z více než půlstoletí trvající umělecké dráhy Dóry Maurer, které podle kurátorů zdůrazňují autorčin hravý konceptuální a experimentální přístup napříč médii. Souběžně v londýnské galerii White Cube probíhá výstava maleb Dóry Maurer ze sérií Překrývání, Quod Libet a IXEK. Výstavu doplňuje videodokument o autorce z produkce CEAD.

V prostoru Magdaleny Abakanowicz

Výstava V prostoru Magdaleny Abakanowicz, která se konala na jaře v Muzeu dekorativního umění a designu v Rize, jenž je součástí Národního muzea, v létě představuje jako rozšířená verze ve všech galeriích a sochařském parku v Orońsku mnohotvárná díla jedné z nejvýraznějších polských umělkyň. Nejznámější abakany jsou doprovázeny plastikami vyrobenými z jutového plátna z pryskyřice: Stojící figury (1986-1987), Plecy (1976), Mutanti (1994-1996) a Oracz (1996-1997). Výstava ukazuje, jak důležitá byla pro umělkyni lidská postava. 
 

Běla Kolářová: Pohyb / čas

Výstava Běly Kolářové v Oblastní galerii Liberec poukazuje na vybraných malých souborech umělkyně na její zaujetí fenomény času, světla, proměnlivosti, pohybu, na hravost jejího myšlení v sériích, na metaforické šifry, skryté v použitém materiálu, ve způsobu, jak s ním zacházela. Po delší době je možné setkat se zejména s jejími z větší části neznámými fotografiemi a fotogramy.
 

Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III

Výstava nazvaná Prostor člověka v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřících představuje průřez Ciglerovy tvorby zaměřené na krajinné projekty z 60tých let dvacátého století, projekty a kompozice pro architekturu a společné instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky z let 2003–2019, jež ukazují široký záběr společného uvažování v mnoha rovinách, od smyslové zkušenosti až k chápání implicitních symbolických významů.
Výstava se koná ve všech prostorách temporálních výstav v hlavní budově (II) a na parkáně (III). V Minigalerii (I), která je určena pohledům do sbírek, je předvedeno dílo Václava Ciglera Půlvejce, získané v roce 1997. 

Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu představuje průřez dějinami zobrazení zvuku a zvukového experimentu od doby avantgardy po současnost. Výběr děl téměř sedmdesáti autorů zahrnuje širokou škálu forem od abstraktních obrazů a nekonvenčních partitur přes znějící či rezonující objekty až po multimediální projekce a interaktivní instalace. Na výběru z historického materiálu ukáže, jak zvuk nabývá barvu a tvar, stává se objektem nebo architekturou, a jaké psychologické, ale také fyzikální nebo psychofyzické předpoklady předurčují jeho vizuální podobu.

Stanislav Kolíbal (CZ) představuje na 58. ročníku mezinárodního bienále současného umění v Benátkách retrospektivu svého díla

Třiadevadesátiletý Kolíbal se narodil ve stejném roce, kdy Československo svůj pavilon v zahradách benátského hradu otevřelo. Téma letošního benátského bienále je stará čínská kletba "May You Live In Interesting Times (Přál bych vám žít v zajímavých časech)", která odkazuje k dobám nepokojů a nejistoty. Čas je i jedním ze základních elementů Kolíbalova díla a různé doby přinášely v jeho životě odlišné pohledy na vnímání tvorby.

Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989

Galerie hlavního města Prahy pod názvem Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu představuje první souhrnnou přehlídku portugalského vizuálního umění v Čechách i na Slovensku v historicko-politickém dialogu s československými umělci. Společným východiskem je rok 1968, doba pražského jara v Československu a v Lisabonu jara Marcela Caetana. Tento rok představoval první záchvěv nadějí v konec stávajících nedemokratických režimů. Nadějí, které v Československu zmařila sovětská okupace a v Portugalsku pokračování koloniální války. Roky 1974 (Karafiátová revoluce) a 1989 (sametová revoluce v Československu) poté přinesly oběma státům svobodu.

Václav Cigler a Michal Motyčka │ Světlem

Umělecké intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky Světlem ozvláštňují starobylé prostředí Zdíkova paláce či románské věže svaté Barbory v Arcidiecézním muzeu Olomouc a navazují tak na výstavu kreseb Václava Ciglera v olomouckém Muzeu moderního umění. Od 13. června je ještě doplňují další umělecká intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky pod názvem Zvnějšnění v prostorách Arcibiskupského zámku a Květné zahrady v Kroměříži.

Václav Cigler│Kresby

Sochař, architekt a pedagog Václav Cigler (*1929) se nesmazatelně zapsal do dějin světového výtvarného umění tím, že jako první začal pracovat s optickým sklem. Jeho dílo je však mnohem rozmanitější, což dokládá od 21. března rozsáhlá výstava jeho kreseb v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění. Následovat ji budou výtvarné intervence Václav Cigler a Michal Motyčka | Zvnějšnění v Květné zahradě i v obrazárně kroměřížského arcibiskupského zámku a instalace nazvané Světlem umístěné do prostředí Arcidiecézního muzea v Olomouci. 

Národní galerie Praha zahajuje první edici cyklu Salm Modern: Možnosti dialogu

Národní galerie Praha (NGP) ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) a Sammlung Hoffmann Berlin představuje v Salmovském paláci vůbec poprvé v zahraničí široké veřejnosti výběr mimořádně kvalitních děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann, jedinečný svou šíří. Výstava Možnosti dialogu uvádí slavná jména moderního a současného umění, včetně Mariny Abramović, JeanaMichela Basquiata, Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa či Andyho Warhola, jejichž díla vstupují do dialogu s českými umělkyněmi a umělci. 

DEN VIDEA 1989/2018│První skupinová výstava českého videoartu

DEN VIDEA 1989/2018 je událost, která volně rekonstruuje první skupinovou výstavu videoartu v Čechách. Výstava potrvá stejně jako původní DEN VIDEA pouze jeden den (4. září 2018) a odehraje se na totožném místě (pražské Výstaviště).

Konference: Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti

Konferenci u příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové připravil Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Záštitu převzali J. E. Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, a Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Místo konání: Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění | GASK

„XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“ je dlouhodobý výstavní projekt představující přední slovenské výtvarné umělce všech generací. Výtvarníky uvádějí v rámci přímého dialogu uznávaní slovenští, čeští, ale i zahraniční teoretici, kritici a historici umění, kteří se věnují jejich tvorbě. Jde o nejvýznamnější programovou přehlídku slovenského výtvarného umění v České republice. Výstavní cyklus, který začal roku 2011 v prostorech Slovenského institutu v Praze, se od roku 2014 realizuje v GASK.

Conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich: DADA TECHNIQUES IN EAST-CENTRAL EUROPE (1916–1930)

The ‘Petőfi Literary Museum – Kassák Museum’ and the ‘Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences’ are organizing a conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich. The conference is going to concentrate on Dada phenomena in East-Central Europe, especially the Dada techniques that appeared in the Austro-Hungarian Empire and its successor states.

MeetFactory (CZ) | Fightlessness

Maďarská umělecká skupina Little Warsaw (András Gálik a Bálint Havas) patří k nejvýraznějším představitelům generace, která nastoupila na scénu po roce 1989. Jejich dílo je úzce provázáno s otázkami, které jsou specifické pro kontext zemí bývalého východního bloku – analýza a re-kontextualizace objektů a idejí z minulosti, dekonstrukce obvyklých uměleckých forem, výrazný anti-etablující postoj, nastavení kritického zrcadla modernismu, retro-avantgardě, konceptualismu a neokonceptualismu, rozpínání hranic umění a přesun uměleckého diskurzu dovnitř siřší společenské reality.
Další 36

Muzeum umění Olomouc 2011-2016