Databáze

 

Jiří Kolář│Úšklebek století

Výstava v Národní galerii v Praze se zaměřuje na takový výběr Kolářových prací, který v propojení s jeho básnickým dílem naznačuje, jak neortodoxně dovedl Jiří Kolář umělecky formulovat svůj účastný komentář ke světu. Významnou součástí výstavy je Deník 1968, soubor šedesáti šesti doličných koláží mapujících dramatické události tohoto roku.

Abstrakce.PL│Abstrakce v polské malbě 1945–2017

Výstava připravená Muzeem umění Olomouc ukazuje panorama polské abstraktní malby od roku 1945 do současnosti. Jejím cílem je ukázat zejména různorodost proudů a osobností, bohatství tvůrčích přístupů i uměleckých proměn polské poválečné abstraktní malby. Jádro výstavy představují exponáty zapůjčené ze soukromých sbírek doplněné výběrem děl z Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži a Zachęty – Národní galerie umění ve Varšavě.
 

1968:computer.art

Výstava počítačového umění v Moravské galerii v Brně připomíná výročí Valochova kurátorského projektu z roku 1968, který byl jedním z prvních světových prezentací počítačové grafiky a zaměří se na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. Ve druhé části expozice představuje obrazy Zdeňka Sýkory vedle modelu počítače LGP-30, jehož výpočty Sýkora při své práci používal.

Monogramista T.D - Idegen (Práce z brněnského pobytu)

Výstava v Krokus Galérii přináší výběr děl, které vznikly v prostředí umělcova nového domova a motiv stěhování a změny (pohledu) je takříkajíc zakódovaný v jejich DNA.

Rudolf Sikora│EKO(KO)MIX. 50 let Římského klubu

Nejnovější výstava Rudolfa Sikory v Galérii mesta Bratislavy je koncipovaná jako naléhavá, burcující výzva všem, co záleží na budoucnosti naší cilizace a planety, která se – podle nejvýznamnějších vědeckých osobností světa – dnes nachází v akutním stavu ekologického ohrožení a není daleko od sebezničujícího kolapsu. Je věnovaná 50. výročí založení Římského klubu – mezinárodní organizace, která vznikla v dubnu 1968 v Říme a mezi prvními reagovala na toto nebezpečí.

Hommage à Jozef Jankovič│Výběr z ateliéru VŠVU Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviče (1990–2011)

Pokračování spoločné výstavy Jozefa Jankoviče a absolventů jeho sochařského ateliéru z Nitranské galerie (Pasce a evidencie, 16. 2.–1. 4. 2017) věnované jejich charizmatickému pedagogovi.
Výstava v Oravské galerii v Dolním Kubíně představuje výběr z ateliéru Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě: Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviče z let 1990–2011. 

Václav Boštík / Altro Řím 77 / 59 + 1

Galerie Zdeněk Sklenář – Schönkirchovský palác představuje početný soubor nově objevených kreseb Václava Boštíka, uskutečněných během jeho pobytu v Římě v listopadu roku 1977 a vystavených původně v prostorách experimentální divadelní skupiny Gruppo Altro.

Magdalena Abakanowicz. Metamorphism I, II

The exhibition in Central Museum of Textiles in Łódz commemorating the accomplishments of Magdalena Abakanowicz, one of the most important XX-century artists. The goal of the exhibition is to highlight those matters in her artistic output, which most evidently show the revolutionary changes introduced by the artist to the language of art.

Konference: Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti

Konferenci u příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové připravil Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Záštitu převzali J. E. Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice, Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, a Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Místo konání: Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění | GASK

„XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění“ je dlouhodobý výstavní projekt představující přední slovenské výtvarné umělce všech generací. Výtvarníky uvádějí v rámci přímého dialogu uznávaní slovenští, čeští, ale i zahraniční teoretici, kritici a historici umění, kteří se věnují jejich tvorbě. Jde o nejvýznamnější programovou přehlídku slovenského výtvarného umění v České republice. Výstavní cyklus, který začal roku 2011 v prostorech Slovenského institutu v Praze, se od roku 2014 realizuje v GASK.

Conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich: DADA TECHNIQUES IN EAST-CENTRAL EUROPE (1916–1930)

The ‘Petőfi Literary Museum – Kassák Museum’ and the ‘Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences’ are organizing a conference to mark the centenary of the beginning of Dada in Zurich. The conference is going to concentrate on Dada phenomena in East-Central Europe, especially the Dada techniques that appeared in the Austro-Hungarian Empire and its successor states.

MeetFactory (CZ) | Fightlessness

Maďarská umělecká skupina Little Warsaw (András Gálik a Bálint Havas) patří k nejvýraznějším představitelům generace, která nastoupila na scénu po roce 1989. Jejich dílo je úzce provázáno s otázkami, které jsou specifické pro kontext zemí bývalého východního bloku – analýza a re-kontextualizace objektů a idejí z minulosti, dekonstrukce obvyklých uměleckých forem, výrazný anti-etablující postoj, nastavení kritického zrcadla modernismu, retro-avantgardě, konceptualismu a neokonceptualismu, rozpínání hranic umění a přesun uměleckého diskurzu dovnitř siřší společenské reality.
Další 36

Muzeum umění Olomouc 2011-2016