Databáza

Století relativity

Představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových uměleckých děl, které jsou součástí sbírky Muzea umění Olomouc a jeho stálé expozice věnované 20. století ve středoevropském kontextu. Vedle základních proudů a tendencí v českém moderním umění sledovaného období zahrnují tvorbu exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.
 

O.2853: Victor Vasarely: Terek O.2703: Tadeusz Kantor: Still Life Figure P.1210: Zbyněk Sekal: Dead Head

 

P.1297: György Jovánovics: Polish relief …  O.2600: István Nádler: Active Yellow P.1279: Milan Dobeš: Kinetic relief – kinetic object

 

P.1308: J. Bartusz: Spatio-temporal Sculpture P.1286: Karel Malich: Silver Corridor F.3683: Václav Cigler: Landscape reclaimed by nature 

 

O.2666: Dóra Maurer: Reverse and variable phase of movements/Etude no. 8 O.2652a: Sándor Pinczehelyi: And again (diptych) F.5164: Milan Knížák: Demonstration on all senses, 1964

 

O.2559: Jana Želibská: She P.1310: Magdalena Abakanowicz: 12 seated figures, 1974 - 1976 O.2597: Jiří Kolář: Untitled O.2660: Endre Tót: Untitled

 
Století relativity | Stálá expozice výtvarného umění 20. století | Muzeum moderního umění Olomouc

O.2853: Victor Vasarely: Terek, 1951
O.2703: Tadeusz Kantor: Still Life Figure, 1950
P.1210: Zbyněk Sekal: Mrtvá hlava, 1957
P.1297: György Jovánovics: Polský reliéf 81, 12, 13 (for V. W.), 1981
O.2600: István Nádler: Aktivní žlutá, 1968
P.1279: Milan Dobeš: Kinetický reliéf – kinetický objekt, 1968
P.1308: J. Bartusz: Časoprostorová plastika, 1978
P.1286: Karel Malich: Stříbrný koridor, 1970
F.3683: Václav Cigler: Krajina navrácená přírodě (projekt), 1965
O.2666: Dóra Maurer: Reverzní a proměnné fáze pohybů/ Etuda no. 8, 1972-1974
O.2652a: Sándor Pinczehelyi: And again (diptych), 1973-2002
O.2458: Milan Knížák: Demonstrace na všechny smysly, 1964
O.2559: Jana Želibská: Ona, 1967
P.1310: Magdalena Abakanowicz: 12 sedících postav, 1974-1976
O.2597: Jiří Kolář: Bez názvu, 1971
O.2660: Endre Tót: Bez názvu, 1987

O CEAD Cube

V podobě proměnlivé virtuální galerie se představují jednotlivá díla autorů zařazených v CEAD oscilující kolem zvolené ústřední myšlenky výstavy, kterou dále rozvíjejí a tematizují se záměrem vytvoření možných vazeb rozvíjejících přeshraniční uvažování o prostoru střední Evropy. 

Muzeum umění Olomouc 2011-2016