Databáze


Projekt Central European Art Database (CEAD) vznikl jako databáze umění Střední Evropy 20. století. Účelem databáze je systematizace a správa velkého množství dat, které uživateli umožňují volný a přehledný pohyb mezi vloženými údaji. CEAD využívá formu databáze k systematizaci informací o umělcích a uměleckých dílech a k vytváření virtuálního modelu středoevropského kulturního prostoru, čímž posouvá ryze praktický systém uspořádávání dat na úroveň imaginace a kontextuálního čtení.

CEAD je projekt Muzea umění Olomouc, který je budován na základě jeho sbírek a sbírek partnerských institucí. CEAD, který slouží jako digitální paralela k aktivitám Muzea umění, je zároveň paralelou ideovou. Muzejní instituce utváří schémata a interpretační rámce, čímž předkládá návštěvníkovi homogenní obraz vnímání světa, interaktivní online databáze naopak ilustruje rozdrobenost tohoto světa do jednotlivostí, jejichž zpětnou syntézou si sám uživatel utváří kontext.

CEAD pokrývá oblast Střední Evropy v širokém slova smyslu - jako specifické historické, kulturní a sociální enklávy mezi západem a východem. Jestliže je Střední Evropa na jedné straně chápána jako prostor určený ke kolonizaci, jako periferie jednoho z center, a na straně druhé jako paradoxně homogenní entita nadaná penzem stabilních vlastností, CEAD ji prezentuje jako nekonečně pestrý a proměnný, neustále se znovu etablující systém. Soustředí se na konkrétní osobnosti, okruhy a skupiny, na události, jež variuje a propojuje. Jeho těžištěm je období mezi lety 1945 a 1989 s přesahy do první poloviny 20. století i současného umění.

Náplní CEAD je hledání vnitřních charakteristik Střední Evropy vyplývajících z jednotlivých mikropříběhů umělců a uměleckých děl a jejich kulturně-společenských vazeb odehrávajících se na pozadí velkých historických událostí. Právě tyto vztahy umožňují vytvářet plastický obraz prostoru nezávisle na zavedených geo-politických schématech. Databáze se tak stává prostředím, do kterého může uživatel vstupovat a poznávat prostor Střední Evropy z její vlastní perspektivy.

Databáze využívá programu Collective Access a řídí se pravidly Creative Commons. Data ukládá a organizuje ve formátu ve formátu ISO CIDOC CRM. Databáze je určena k badatelským a edukačním účelům, její obsah je předmětem autorských práv Muzea umění Olomouc a uvedených autorů.
 
CEAD:
Jakub Frank (2019–)
Kamil Zajíček (2012–)
Barbora Kundračíková (2012–)
Beata Rakowská (2011–)
Olga Staníková (2012–)
Katarína Gatialová (2011–2012)

Technická podpora:
Tomáš Langer (2020–)
Jan Laštovička (2015–2019)
Dušan Barok (2012–2014)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021