Databáza

Rozhovor Nely Klajbanové (PAF) se Sylvou Polákovou (NFA)

22. listopad 2021,

V roce 2020 zahájil Národní filmový archiv projekt Videoarchiv, který reaguje na absenci metodických postupů pro dlouhodobou péči o pohyblivý obraz. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii pro konzervaci a zpřístupnění audiovizuálních děl mimo kontext kinematografie. V České republice je řada sbírkových institucí, které do svých sbírek tato díla zařazují, nemají však dostatečnou infrastrukturu a nástroje, aby zajistily jeho dlouhodobé uchování, jako tomu je u jiných médií. Problematika dlouhodobého uchovávání umění pohyblivého obrazu je u nás dlouho podnětem pro řadu diskuzí. Národní filmový archiv se svých výzkumným projektem předpokládá spolupráci se sbírkovými institucemi výtvarného umění a implementaci vyvíjených metod a postupů do jejich sbírkové činnosti. S řešitelkou projektu Sylvou Polákovou vedla rozhovor kurátorka Nela Klajbanová. (Artalk.cz, publikováno 22. 11. 2021) – celý rozhovor najdete zde.

Muzeum umění Olomouc 2011-2022