Databáze

První přípravný workshop proběhne online | MuO | 17.–18. 2. 2021

10. únor 2021,

Zástupci participujících institucí se setkají na dvoudenním online workshopu, kde prodiskutují témata spojená s uchováváním uměleckých děl nových médií a institucionálními výzvami, které mohou při nakládání s těmito díly nastat. Účastníci představí vlastní zkušenosti se zacházením s díly nových médií ve svých sbírkách a na odpovídajích platformách. Setkání nabídne příležitost debatovat o možnostech adaptace institucionální infrastruktury pro péči o umělecká díla novomediální povahy. Cílem workshopu je stanovit konečný výběr uměleckých děl pro případové studie a určit praktické cíle a koncepční problémy, kterými se budou účastníci v průběhu projektu zabývat.

ZAHAJOVACÍ WORKSHOP, online
17. – 18. 2. 2021 

  •   1. DEN:  Středa, 17.2.2021, 12:30-15:30 Představení partnerů, diskuze o cílech projektu
  •   2. DEN: Čtvrtek, 18.2.2021, 10:30-12:30 Rozpočet, administrace

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ
Jakub Frank (MUO), Barbora Kundračíková (MUO), Michal Šedivý (MUO), Mária Bohumelová (SNG), Michal Čudrnák (SNG), Petra Hanáková (SNG), Lucia Gregorová Stach (SNG), Lukáš Štěpanovský (SNG), Krzysiek Dobrowolski (WRO), Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (WRO), Cezary Wicher (WRO), Miklós Péternák (C3), Anna Tüdős (C3), Alexandr Jančík (PAF), Marie Meixnerová (PAF), Dušan Barok

Muzeum umění Olomouc 2011-2021