Database

Henryk Stażewski

Henryk Stażewski

Born January 9 1894, Warsaw
Died June 10 1988, Warsaw

Henryk Stażewski, pioneer of classical avant-garde of twenties and thirties, is one of the key figures of the Polish art scene of the last century. He was a member of numerous domestic and foreign progressive artistic groups (Cercle et Carré, Blok, Praesens), among his companions belonged Hans Arp and Piet Mondrian. Stażewski was inspired by cubism, constructivism and geometric abstraction of the sixties, seventies and eighties. Apart from free creation Stażewski was also devoted to interior design, set design and graphics.


show in map
Authored texts
Blok. Czasopismo awantgardy artystycznej. H. Staźewski, T. Źarnowerówna, M. Szczuka, E. Miller. Warszawa 1924/ 1-4.
O Sztuce Abstrakcyjnej.-Blok, roć. 1: 1924, L. 8/9
Praesens. Kwartalnik Modernistów. Warszawa 1926/ ć. 1
Inc. „L'art de nos jours est liee tras etroitment a l'economie de la reflexion et cle la perceptien". Praesens 1926, L. 1
Styl wspólczesnósci. — Praesens 1926, L. 1
Sztuki plastyczne jako streszczenie Życia kulturalnego. — Europa 1929/ 3
Inc. „L'homme nouveau salt voir le monde vide d'objects". — Cercie et Carre 1930, L. 1 8 Von jiingsten polnischen Kunst. — Slavische Rundschau, 3:1931
Głos Plastyków. Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce plastycznej. Redakćni rada ve Var§ave. 3:1933-6:1938
„Epigoni modernizmu" i krytycy rutyniści. — Wiadomości Literackie,10:1933, L. 32
Nowa sztuka a spuścizna epok minionych. — Pion, 1:1933, L. 5
Znaczenie i wpływy Cezanne'a. Nike 1937
Zagadnienie konstrukcji nowoczesnej. Hedna"ka v: Sprawozdanie z działalności Instytutu Propagandy Sztuki z okresu od 18 VI 1930 do 1 IV 1937. poz. 5. — Nike 1937, s. 310
Nieudany plebiscyt. — Grafika 1939, L. 2
Considerazione sulle mostre Warte. — Art Club, 2:1947/ 15
Refleksje z Salonów Sztuki (Zimowego w Krakowie i Wiosennego w Warszawe). — Kuźnica, 3:1947, L. 26
Deformacje w plastyce. — Kuźnica, 4:1948, L. 7
Współcześni malarze polscy. Warszawa 1957 „Arkędy"
(O swojej twórczości). — Odra, roć. 8:1968/ 2
(Wypowiedź na łamach Katalogu Galerii Sztuki „Mona Lisa". 6/1969. Wrocław 1969).
inc. „Malarz, który nie znareguł ..." ve: Wystawa prac Bronislawy Piprek (1891-1966). 6/1969. Warszawa 1969 CEWA

Glossary entries
Thieme-Becker, Allgemeines Lexicon der bildenden Kdnstler Leipzig 1937, sv. 31
Encyklopedia XX Wieku. Warszawa 1938, Trzaska, Evert i Michalski. Dodatky A—Z. / Polska Sztuka XX Wieku
Wielka Encyklopedia Powszechna, sv. 22 (H-2). Gutenberg Kraków b.r.
M. Seuphor: Dictionnaire de la peinture abstraite. Paris 1957
Allgemeines Lexicon der bildenden Kiinstler des XX. Jahrhunderts. Hans Vollmer. Leipzig 1958, sv. 4
T. Dobrowolski: Nowoczesne malarstwo polskie. By. 3. Wrocław 1964
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Sv. 10. Warszawa 1967.

Group exhibition catalogues
Trzecia Wystawa Grupy Formistów F 9.4.1922. Warszawa 1922.
Katalog Wystawy Nowej Sztuki. Wilno 1923.
Machine Age. Exposition. New York 1927.
Almanach. Salon Modernistów. Warszawa 1928.
Section Polonaise organise par le Société d'Echange Litteraires et Artistiques entre la France et Fa Pologne et par le Cercie des Artistes Poionais iI Paris. Paris : Salon d'Automne, Le Groupe „Praesens", 1928.
Katalog Wystawy Grupy Plastyków Nowoczesnych. 10.6. - 10.7.1933. Warszawa : IPS, 1933.
2 Wystawa Sztuki Nowoczesnej. M. Porębski. Warszawa 1957.
Poolse Schilderkunst van nu. B. Urbanowicz . Amsterdam : Stedelijk Museum, 1959.
Construction and Geometry in Painting. From Malevitch to „Tomorrow". Madeleine Chalette Lejwa, M. Seuphor. New York 1960.
I. Biennale form przestrzennych. Elbląg 23.6 - 22.7.1965. Red. M. Bogusz. Łódź 1965.


Catalogues for solo exhibitions
Staźewski. Warszawa : „Krzywe Koło", 1961.
Wystawa reliefów Henryka Staźewskiego. Warszawa : Foksal, 1967.
Henryk Staźewski. Warszawa : Foksal, 1969.
Henryk Staźewski. Kompozycje z lat 1967-1969. Łódź : Muzeum Sztuki, 1969.

Monographical studies
Catalogue de l'exposition organisee par la groupe „Cercie et Carree" a Paris (Galerie 23) du 18 avril au 1-er mai 1930, — Cercie et Carree 1930/ 2.
H. Ptaszkowska: Klasyka czy awangarda? (Wystawa Henryka Staźewskiego w Warszawie). —Kamena, 26:1959/ 11.
P. Moses: Simplicity and Clarity in Sculptural Forms. — Panorama Chicago Daily News, 16.1.1965.
A. Osęka: Mechanizm samoregulacji. Słownik sztuk pięknych. — Kultura, 4:1966/ 8.
H. Ptaszkowska: Odpowiedź Andrzejowi Osęce. Kultura, 4:1966/ 7.

Muzeum umění Olomouc 2011-2021