Databáze

Magdalena Jetelová

Magdalena Jetelová

Born 4. červen 1946, Semily
Působení Bergheim (1989)
Působení Mnichov (197)

Významná česká sochařka a autorka prostorových realizací, která patří ke světově uznávaným osobnostem současné vizuální scény. Jako jedna z prvních umělkyň pocházejících z bývalých posttotalitních států začala pracovat s novými technologiemi, laserovým světlem, využívala kódovaného jazyka souřadnic GPS i současných robotických systémů. Ve stále se zdokonalující technice nových médií spatřila možnost oživení komunikace s cílem vnímat jiné mezivrstvy času a prostoru. Neopomněla ani sociální aspekty, jako jsou lidská práva a životní prostředí.


plastika, performance, nová média, objekt, land art, instalace, show in map

1965

Studovala sochařství na pražské Akademii výtvarného umění v Praze u profesora Karla Hladíka a Jiřího Bradáčka, během let 1967 a 1968 na Accademia di Belle Arti di Brera (u prof. Marino Mariniho) v Miláně. Na výtvarnou scénu vstupovala již v normalizační atmosféře, přesto však si její tvorba zachovala momenty příznačné pro předchozí desetiletí, především rozvolněním hranic a přesahy jednotlivých uměleckých oborů nebo posunem z materiálně tvořeného objektu do jeho artikulace v podobě ideového konceptu.


1971

Portrét (skupinová výstava, Praha)

1977

Skříň (plastika)


1978

Stůl (plastika)

Sochařské sympozium (práce ve dřevě) (veřejný program, Poněšice)

1979

Židle
Židle (plastika)

Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Praha)

1980

Účastnila se několika skupinových výstav mimo oficiální galerie (Sochy a objekty na malostranských dvorcích, 1981

1981


1982

Její Židle byla umístěna na schodech Uměleckoprůmyslového muzea v Praze v rámci výstavy Židle ve 20. století. Pracovala na projektu podzemního zahradního centra pro pražské Jižní město s názvem Underground City, které mělo svou zvlněnou krajinou nabourat fádní strohost okolní panelákové zástavby. Skleněné stěny pařenišť v podobě pohyblivých periskopů vynořujících se v závislosti na srážkách i šikmé stěny skleníků tvořily systém důmyslně zakomponovaných prvků, které přiváděly denní světlo do podzemních prostor a zároveň specificky prokreslovaly uměle modelovanou krajinu. Projekt nebyl nikdy realizován a zachoval se pouze sádrový model jeho nadzemní části. Přestože byl zdokumentován fotografiemi, po emigraci umělkyně se záhadně ztratil a podařilo se ho objevit až s přípravou autorčiny výstavy v Muzeu umění Olomouc – Muzeu moderního umění v roce 2013.
Underground City
Underground City (architektura)

Obrazy a plastiky (skupinová výstava, Praha)
Židle ve 20. století (skupinová výstava, Praha)

1983

Jako jediná umělkyně pocházející z východního bloku vystavovala na New Art v Tate Gallery v Londýně.
V prostředí svého ateliéru v Tiché Šárce i urbánních prostorech nejrůznějších opuštěných a zničených domů realizovala akce Značení rudým kouřem, kdy nechala stoupat rudý dým v přímé reakci na zakoušenou nesvobodu, přísnou kontrolu a silnou manipulaci v komunistickém Československu. Symbolickým voláním o pomoc zároveň upozornila na rozrůstání „rudé“ konglomerace na politické mapě v podobě rozšiřujícího se počtu satelitních států pod sovětskou sférou vlivu. Videozáznam z akce zachycuje vycházející rudý dým z otvorů ve střechách i oknech domů, jehož dynamicky se proměňující vzdušné tvary přerušují záběry na dětskou ruku barvící postupně celý svět do ruda. Silné poselství i význam akce dokládá řadou dalších kreseb a realizací s kouřem v pozdějších letech.
Vymezení
Vymezení (instalace)

Chmelnice v Mutějovicích (veřejný program, Mutějovice)
8 Artists from Prague in Munich (skupinová výstava, Mnichov)
New Art (skupinová výstava, Londýn)
Krabičky (skupinová výstava, Kostelec nad Černými lesy)

1984

Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Mnichov)

1985

Postupující tíživá situace umělkyni donutila k emigraci do Západního Německa. Její ateliér v pražské Šárce byl zničen, nedochovalo se prakticky nic. Nesnadný začátek v nové zemi ovšem nijak neoslabil její nezdolné úsilí. Jetelová se začala intenzivně zabývat architekturou a vztahy mezi objektem a prostorem. Už v podobě zvětšovaných dřevěných plastik se zračí její následné umělecké směřování.
Dostal(a) grant od Stipendium města Mnichov
Biennale des Friedens (skupinová výstava, Hamburg )
Magirus 117 (skupinová výstava, Ulm)
Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Londýn)
Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Bristol)
Art in the Self-sense: Contemporary Art by Women (skupinová výstava, Vídeň)

1986

Stůl
Stůl (plastika)
Table and Chair, Baldenay see
Table and Chair, Baldenay see (performance;fotografie)

The Sixth Biennale of Sydney: Origins, Originality + Beyond (skupinová výstava, Sydney)
Kunstpreisträger ʼ86 (skupinová výstava, Mnichov)
Dimension V – Spannungen/Skulptur Heute (skupinová výstava, Kolín nad Rýnem)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Baden-Baden)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Berlín)

1987

Project Room (samostatná výstava, New York (NY))
documenta 8: Music which Passes the Building (skupinová výstava, Kassel)
documenta-Auslese (skupinová výstava, Mnichov)
Das andere Medium (skupinová výstava, Dortmund)
Standort 1987 (skupinová výstava, Berlín)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Frechen)
Expressive – Central European Art since 1960 (skupinová výstava, Vídeň)

1988

Židle (plastika)

De Verzameling (skupinová výstava, Antverpy)
11 Künstler 11 Räume (skupinová výstava, Leverkusen )
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Hamburg )
Současné umění v Československu: Výběr ze sbírky Jana a Medy Mládkových (skupinová výstava, New York (NY))

1989

Thorr
Thorr (fotografie)

Ausstellung der Overbeck-Preis-Träger (skupinová výstava, Lübeck)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Lübeck)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Salzburg)

1990

Prostřednictvím nových médií vstupovala do přírodních i urbánních prostor a konfrontovala podobu míst s vlastním prožitkem i obrazem napříč časem, neopomínala ani jeho potlačenou historii nebo budoucí tvář. Světelnými paprsky vytyčila směry a zviditelnila spojení, např. v Islandském projektu (1992) kopírovala terén v místě probíhající hranice Evropy a Ameriky, jinak skryté pod hladinou oceánu. Poselství viditelné právě na Islandu přenesla v podobě převzaté citace od Paula Virilia: „Zakřivení země nás přivádí k sobě samým“ i do prostor renesančního letohrádku královny Anny v Praze, kde rok nato uskutečnila svou první samostatnou výstavu v nově ustavené České republice (1993). Časoprostorový význam nese také další umělčina realizace Atlantický val (1995). Na pozůstatky německého opevnění v podobě betonových bunkrů na pobřeží Normandie z let 1942-44 promítla parafráze textů Paula Virilia z knihy Archeologie bunkru (1975). Někdejší tvář s budoucí podobně konfrontovala v projektu Crossing King's Cross (1996), kde na stávající železniční síť laserem vyznačila nově plánovanou trasu rychlovlaku v Londýně.
TSWA Four Cities Project (skupinová výstava, Plymouth)
Uit het leven – in de kunst (skupinová výstava, Antverpy)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, New York (NY))
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Göppingen)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Schwäbisch Hall)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Frechen)

1991

Light Drawings
Light Drawings (instalace;kresba)

Dostal(a) cenu Max-Lütze-Preis
Three Rooms (skupinová výstava, Berlín)
Inheritance and Transformation (skupinová výstava, Dublin)
Sowers of Myth (skupinová výstava, Chicago (IL))
Skulpturale Ereignisse (skupinová výstava, Düsseldorf)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Halifax)
(Magdalena jetelová) (samostatná výstava, Manchester)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, New York (NY))
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Mnichov)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Lublaň)
(Magdalena Jetelová) (samostatná výstava, Londonderry)
Šedá cihla 78/1991 (skupinová výstava, Opava)

1992

Uskutečnila monumentální projekt Domestikace pyramid, spočívající v přemístění a konfrontaci různých kultur napříč časem. Nejslavnější se stalo umístění části pyramidy s lávovým povrchem uvnitř Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni v roce 1992 (dále Dublin, 1993
Islandský projekt
Islandský projekt (performance;fotografie)
Islandský projekt
Islandský projekt (fotografie)
Islandský projekt
Islandský projekt (fotografie)

Domestizierung einer Pyramide (Domestikace pyramidy) (samostatná výstava, Vídeň)
Dvojitý prostor (samostatná výstava, Vídeň)
Finger-Tips Linking Parallels (samostatná výstava, Norimberk)
Drawn in the ’90s (skupinová výstava, Katonah (NY))

1993

Pracoval(a) v Pražský hrad
Iceland Project (samostatná výstava, Praha)
Mediale – Feuer, Erde, Wasser, Luft (skupinová výstava, Hamburg )
Archetypy (skupinová výstava, Praha)

1994

V Havana Project odhalila bizarní krásu rozpadu kubánské metropole ve vlastní choreografii, v níž odstřelené obytné bloky z oblaku prachu znovu napřimuje.
Realizovala prostorové instalace pracující s motivem prostorového a časového posunu v německém Hannoveru a Darmstadtu (Translocation I, Hannover
Atlantický val
Atlantický val (fotografie;performance)
Havana Project
Havana Project (performance)

Translocation I (samostatná výstava, Hannover)
Praelocation (samostatná výstava, Paderborn)
Iceland Project (samostatná výstava, Milán)
Naturally – Nature and Art in Central Europe (skupinová výstava, Budapešť)
Sculptors’ Drawings (skupinová výstava, Manchester)
Zwischen Zeit Raum I (skupinová výstava, Düsseldorf)
Europe, Europe. The Century of the Avant-garde in Central and Eastern Europe (skupinová výstava, Bonn)
Der Riß im Raum: Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien (skupinová výstava, Berlín)

1995

Doly
Doly (kresba)

Bunkerprojekt (samostatná výstava, Lemvig)
Risarcimento. Artisti contemporanei per gli Uffizi (skupinová výstava, Florencie)
Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Stuttgart )

1996

V Dislocations, MACBA (Museu d´Art Contemporani de Barcelona) zasadila původní architektonickou strukturu budovy do jiného prostředí téhož města včetně sledování reakcí obyvatel, jak ji zde přijmou. Stejný princip přemístění částí fasády užila v pozdějším projektu v Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastian v roce 2003.
Crossing King’s Cross
Crossing King’s Cross (fotografie;performance)

Translocation II (samostatná výstava, Darmstadt)
Dislocations (samostatná výstava, Barcelona)
Freedsculptur (skupinová výstava, Cáchy)
Miradas (sobre el Museo) (skupinová výstava, Barcelona)
Sculptural Summer ’96 (skupinová výstava, Rožnov pod Radhoštěm)
V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy (skupinová výstava, Praha)
Umění zastaveného času. Česká výtvarná scéna 1969-1985 (skupinová výstava, Praha)

1997

Zwischen den Stühlen (samostatná výstava, Karlsruhe)
Para Heiner Müller (skupinová výstava, Lisabon)
Museum Imaginaire (skupinová výstava, Londýn)
Ungehalten (skupinová výstava, Esslingen am Neckar)
Licht, Sculptur, Raum (skupinová výstava, Duisburg)
Augenzeugen. Die Sammlung Hanck: Papierarbeiten der 80er und 90er Jahre (skupinová výstava, Düsseldorf)
Kunstmeile Gürtel (skupinová výstava, Vídeň)
Kunst der Gegenwart - Blickwechsel (skupinová výstava, Karlsruhe)
Mezinárodní workshop Učitel a žák (veřejný program, )

1998

Songline 75°36’52”, Construction in Process 6, Melbourne představoval umělčino hledání možnosti spojení dvou vzdálených míst na zeměkouli pomocí současné lokalizační techniky, ovšem s využitím imaginace vycházející z místní tradice domorodých obyvatel. Propojení dvou míst na Zemi umožnilo vnímat globální prostor i pomíjivost času.
Prostorová instalace Translocation realizovaná na půdě Carnegie Mellon University v Pittsburghu vycházela z možnosti ovlivnění celkové situace zdrojem světla. Proměnou intenzity přirozeného a umělého světla představila autorka instalaci v síle země, která vedle dvou vzájemně oddělených prostorů otevírala třetí, do té doby neviděný, který se zároveň jevil jako nekonečný.
Magdalena Jetelová: Robert Jacobsen Preis der Stiftung Würth 1997 (samostatná výstava, Künzelsau)
Crossing King´s Cross, London (samostatná výstava, Pollença)
10 Intensità in Europa (skupinová výstava, Prato)
El Ojo Escénico – Artes Visuales y Teatro (skupinová výstava, Santiago de Chile)
Der Vogel Selbsterkenntnis (skupinová výstava, Innsbruck)
Sculpture, Drawings (skupinová výstava, Duisburg)
Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Londonderry)

1999

Dostal(a) cenu Jill Watson Award
The Scenic Eye (skupinová výstava, Kodaň)
Connection 75°03’52” Songline (samostatná výstava, Stuttgart )
On-site Installation Photographs/Sculptures (samostatná výstava, Pittsburgh (PA))
Spore. Arti contemporanee nel transito epocale (skupinová výstava, Cassino)
Landshapes: Record of an Action (skupinová výstava, Daytona Beach (FL))
Illusion/Illumination (skupinová výstava, Poznaň)
Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999 (skupinová výstava, Vídeň)

2000

Atlantic Wall (samostatná výstava, )
Conversio (samostatná výstava, Alfeld (Leine))
Iceland Project, Atlantic Wall (samostatná výstava, Norimberk)
Himmelfahrt (skupinová výstava, Freising)
Skulptur. Eine Backstein Interventionen (skupinová výstava, Basel)
Arche. Jahresausstellung (skupinová výstava, Bodenburg (Bad Salzdetfurth))
Landschaften in der Zeitgenössischen Fotografie (skupinová výstava, Oldenburg)
Projektionen (skupinová výstava, Berlín)
Konec světa? (skupinová výstava, Praha)
Aktuální nekonečno (skupinová výstava, Praha)

2001

Atlantic Wall (samostatná výstava, Brno)
Urban Landscape – 14°25’01”E Connection 50°05’15”N (samostatná výstava, Praha)
Venceremos - Projekt Havana 1999 (samostatná výstava, Stuttgart )
Making Nature (skupinová výstava, Sollentuna)
Das Plateau (skupinová výstava, Berlín)
Artist-Wood Cards from the Hussong Collection (skupinová výstava, Darmstadt)
Ascensions: Myth, Ritual and Religion in Contemporary Art (skupinová výstava, Düsseldorf)
Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě (veřejný program, Klatovy)2004

Participovala na Gwangju Biennale v Jižní Koreji v roce 2004 s tématem Zrnko prachu, kapka vody prostorovou instalací založenou na interakci s divákem. Homework of Being sestával z několika prostředí. V prvním sále návštěvník sledoval projekci zpráv a zjištění filosofa Jana Ryndy o zhoršení ekologické situace v současnosti a důsledcích do budoucnosti. Při odchodu z tohoto prostoru obdržel list s neviditelnou zprávou, jež se měla projevit později. Vedle citací z dopisů Václava Havla, které posílal z vězení své ženě Olze, zde byly zahrnuty i aktuální zprávy o stavu lidských práv po celém světě. Naléhavý charakter textů použitých v různých kontextech i podmínkách (psané ručně, tištěné, objevující se pod ultrafialovým zářením) rezonoval s jejich vlastním vnímáním návštěvníky. Jetelová přitom upozornila na obrovské množství informací, s nimiž se lidé setkávají v práci, lokálně i globálně s cílem zprostředkovat specifickou a partikulární interpretaci. Citlivost v různých částech světa je klíčem k řešení globálních problémů a možnostem ochrany celé planety.
LichtRouten 2004 (skupinová výstava, Lüdenscheid)
Passing Boundaries (skupinová výstava, Bochum)
Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Mnichov)
Il buco nella rete (skupinová výstava, Řím)
Punktleuchten (skupinová výstava, Basel)
Interior - Exterior / Six Positions - Three Dimensions, Robert Jacobsen Winners of the Würth Foundation (skupinová výstava, Crailsheim)
Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška (skupinová výstava, )
5. Gwangju Biennale: A Grain of Dust – A Drop of Water (skupinová výstava, Gwangju)
Illuminated Cities – Illuminated Art (skupinová výstava, Duisburg)

2005

Schody
Schody (plastika)

Architektur mobil (skupinová výstava, Ludwigshafen)
Europäische Kunst in der Südwestkurve (skupinová výstava, Karlsruhe)
Česká fotografie 20. století (skupinová výstava, Praha)
Essence of Life – Essence of Art (skupinová výstava, Budapešť)

2006

Implants představil architektonické návrhy prostor, které se proměňovaly v závislosti na pohybu jejich návštěvníků.
Implantáty
Implantáty (plastika)

Dostal(a) cenu Lovis Corinth Prize
Notstand (samostatná výstava, Duisburg)
Implants (samostatná výstava, Stuttgart )
Magdalena Jetelová: Lovis Corinth Preis 2006 (samostatná výstava, Regensburg)
Venceremos / Sale (skupinová výstava, Regensburg)
What is Plastic? 100 Years - 100 Heads. The Century of Modern Sculpture (skupinová výstava, Duisburg)

2007

Ve výstavním projektu Der Neue Raum (Kunsthalle Recklinghausen) nechala zaplavit vodou nepoužívaný bunkr. Na nově vzniklé vlnící se hladině jako i jejích okolních odrazech na stěnách bylo možné číst zmnožený text přednášky o ničem Johna Cage (Lecture about nothing).
Stalin
Stalin (performance)

Der Neue Raum (samostatná výstava, Recklinghausen)
TINA B. – Festival současného umění Praha (skupinová výstava, Praha)
The Collector's Art: The 20th/21st Century in Private and Corporate Collections in Düsseldorf (skupinová výstava, Düsseldorf)
Garde le silence, le silence te gardera (skupinová výstava, Herford)
The Anniversary Exhibition: 30 Years Walter Storms Gallery (skupinová výstava, Mnichov)
100 VIDEOS = 100 DAYS (skupinová výstava, Kodaň)

2008

Realizuje prostorové instalace pracující se změnou stávajícího prostoru galerie, který zmnožuje zrcadlovými fóliemi a vytváří dojem nové časoprostorové zkušenosti. Různě rozmístěné zrcadlové stěny přímo reagují na pohyb člověka chvěním. Míra jejich rozvibrování je závislá na vlastním přiblížení k zrcadlové stěně, kde se nacházejí sousloví a citace. Ty však na rozdíl od okolí zůstávají v klidu a zcela čitelné. Tento moment pro umělkyni znamenal vlastní objev, který se rozhodla uplatnit vedle Abflug, H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, Augsburg, 2008 (první prostorové instalaci tohoto druhu) i v dalších prostorových instalacích v pozdějších letech. Důležitým se zde stal důraz na interakci návštěvníka, který svou přítomností přímo ovlivňuje vzniklou prostorovou situaci a sám sebe přitom nově objevuje.
Abflug (samostatná výstava, Augsburg)
Prospects and Interiors: Sculptor's Drawings (skupinová výstava, Leeds)
Nikolaus Gerhart / Albert Hien / Magdalena Jetelová (skupinová výstava, Mnichov)

2009

Silent Spaces (skupinová výstava, Augsburg)
Sochy v ulicích / Brno Art Open ʼ09 (skupinová výstava, Brno)
Stopy ohně (skupinová výstava, Ostrava)

2010

Využila stejný princip v interaktivní multimediální instalaci o lidských právech a sebeuvědomění člověka v Kunsthalle Mannnheim v Německu. Landscape of Transformation tvořil komplexní prostředí (projekce zpráv o porušování práv a jejich hlasité nepřesné předčítání dětmi, jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv v rámci stohů papírů viditelné jen pod UV světlem) včetně velkoformátových zrcadel doplněných krátkými citacemi.
Landscape of Transformation (samostatná výstava, Mannheim)
New Home - Between the Worlds (skupinová výstava, Friedrichshafen)

2011

Jetelová na projekt volně navázala instalací Místo zločinu v rámci výstavy Luciferův efekt v pražském Centru současného umění DOX, kde upozornila nejen na někdejší zločiny totalitního režimu, ale i na jemné praktiky manipulace, jíž jsou lidé i dnes vystavováni. Ještě před vstupem na Místo zločinu však návštěvníky konfrontovala s jejich právy zapsanými do 30 článků inkoustem, který se užívá na bankovkách a reaguje na ultrafialové světlo. Lidé mohli do „zločinných“ míst odcházet alespoň vybaveni svými právy. Chodba zaplněná dokumenty z archivu StB vedla do místnosti, kde se naplno ukázalo ve světle chvějících se zrcadel absurdní divadlo naší uplynulé minulosti. Výrok Václava Havla: „Kdo se bojí podívat se do tváře vlastní minulosti, musí se nutně bát toho, co bude.“ doplňovala citace od Eliotta: „Time future contained in time past/čas budoucí je obsažen v čase minulém“. Instalaci uzavíral třetí nápis „(ne)zájem?“, jímž se tak umělkyně obrátila k samotnému návštěvníkovi s pomyslnou otázkou. Po výzvě k odevzdání listu papíru buď poslušně poslechl a vzdal se svých práv, nebo odmítl, přestože je již nemohl vidět a přečíst. V rámci výstavy Glasstress v Palazzo Cavelli Franchetti na 54. bienále v Benátkách představila rozkmitané zrcadlo s názvem (DES)ORIENTATION, které přenášelo obraz vodní hladiny zvenku dovnitř. Cílený posun úhlu pohledu vyvolaný zrcadlením venkovního prostoru doložil samotný nápis na zrcadle i prostorová instalace ve venkovních prostorách přístaviště ve formě prostřeného stolu, který museli návštěvníci jdoucí na vernisáž s vlastními rozpaky překračovat. Pod stejným názvem představila prostorovou instalaci v roce 2013 na bienále v Poznani.
Glasstress 2011 (skupinová výstava, Benátky)
Luciferův efekt: Střetnutí se zlem (skupinová výstava, Praha)

2012

Magdalena Jetelová (samostatná výstava, Brno)
Tichá Šárka (samostatná výstava, Stuttgart )
3. Mediations Biennale: Niepojmowalne / The Unknown (skupinová výstava, Poznaň)
donumenta 2012: "14 x 14 – Survey of the Danube Region." Positions in Contemporary Art. (skupinová výstava, Regensburg)

2013

Konala se její samostatná výstava v Muzeu umění Olomouc – Muzeu moderního umění (DES)ORIENTATION? Projekty z let 1982–2013, která představila autorčiny prostorové realizace vytvořené speciálně pro olomoucké muzeum, jež pracovaly s dynamikou, světlem a vizualizací skrytých energií. Neopomenula ani nejnovější práce s textem nebo kouřem odkazující k nedávné společné historii bývalých posttotalitních zemí. Ve světové premiéře prezentovala projekt podzemního zahradního centra, který autorka navrhla v opozici proti dominujícímu proudu unifikované sídlištní zástavby pražského Jižního Města. Svou kouřovou akcí při vernisáži vyzvala k aktivní účasti na open callu po dobu trvání výstavy další umělce ze střední a východní Evropy.
aPEL
aPEL (performance)
(DES)ORIENTACE?
(DES)ORIENTACE? (instalace)
Místa zločinu
Místa zločinu (instalace)

Dostal(a) cenu Gratias Agit


2017

Magdalena Jetelová – Dotek doby (samostatná výstava, Praha)

2018

Artspace Germany (skupinová výstava, Brno)

2019

Magdaléna Jetelová: Essential is visible (samostatná výstava, Mnichov)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021