Database

Milena Dopitová

Milena Dopitová

Born October 25 1963, Šternberk
Lived in Prague

Jedna z nejvýraznějších osobností české polistopadové scény. Již v době svého studia na Akademii výtvarných umění v Praze vystavovala se skupinou Pondělí (1989–1993, Pavel Humhal, Petr Lysáček, Michal Nesázal, Petr Písařík, Petr Zubek, mezi jejíž charakteristické znaky patřila ironie a odstup, odmítnutí návratů k historii a položení důrazu na sociální aspekt umění.) Milena Dopitová ve svých konceptuálně a sociálně orientovaných projektů nejrůznějších forem (textilní objekt, prostorová instalace, fotografie, video) vychází z běžných životních situací, přičemž si všímá role identity, genderu nebo stáří, jenž transformuje do podoby poetických příběhů majících hned několik významových rovin.


body art, photography, new media, video, object, installation, sculpture, gender, conceptual art, Not in map
Kontakt. The Art Collection of Erste Group and Erste Foundation
City Gallery Prague
Gallery of the Central Bohemian Region
The National Gallery in Prague
Carnegie Museum of Art
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg
Moravian Gallery in Brno
Olomouc Museum of Art
Polansky Gallery
Jana & Milan Jelínek Foundation

Muzeum umění Olomouc 2011-2016