Database

Milena Dopitová

Milena Dopitová

Born October 25 1963, Šternberk
Lived in Prague

Jedna z nejvýraznějších osobností české polistopadové scény. Již v době svého studia na Akademii výtvarných umění v Praze vystavovala se skupinou Pondělí (1989–1993, Pavel Humhal, Petr Lysáček, Michal Nesázal, Petr Písařík, Petr Zubek, mezi jejíž charakteristické znaky patřila ironie a odstup, odmítnutí návratů k historii a položení důrazu na sociální aspekt umění.) Milena Dopitová ve svých konceptuálně a sociálně orientovaných projektů nejrůznějších forem (textilní objekt, prostorová instalace, fotografie, video) vychází z běžných životních situací, přičemž si všímá role identity, genderu nebo stáří, jenž transformuje do podoby poetických příběhů majících hned několik významových rovin.


body art, photography, new media, video, object, installation, sculpture, gender, conceptual art, Not in map

1995

Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
 Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)
Wall of Wishes
Wall of Wishes (photography)


1997

Received award from Pollock-Krasner Foundation

2011

Received award from Michal Ranny Award


2019

Muzeum umění Olomouc 2011-2021