Database

Otis Laubert

Otis Laubert

Born January 8 1946, Valaská

Laubert patří k zakladatelské generaci československého konceptuálního umění. Ve své tvorbě přetváří myšlenky dada, fluxu, nového realismu, arte povera i akčního umění, lze tedy hovořit o postmoderním přístupu. Základ jeho techniky spočívá v kumulování, mixování, transformaci a konfrontaci různých materiálů, předmětů a stylů, jeho tvorba je prosycená dětskou hravostí a humorem. Laubert pečlivě sbírá a třídí nepotřebné a zapomenuté předměty, které následně povyšuje do světa umění. Skrze přenesení jejich významů a vztahů tak vznikají určité „předmětné básně“. Hlavními motivy jsou dešifrace tajemství známého – obyčejného, ale i kritika konzumerismu a nadprodukce. V roce 2015 založil vlastní Otis Laubert Muzeum v Bratislavě. (Magdalena Krejčí)


Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2021