Database

Eva Kmentová

Eva Kmentová

Born January 6 1928, Prague
Died April 8 1980, Prague

Sochařka Eva Kmentová patří mezi zástupce československé nové figurace, konceptuálního umění a mezi zástupkyně ženského umění. V roce 1954 se stala spoluzakladatelkou skupiny Trasa 54, která se vymezovala proti totalitnímu režimu. Její tvorba je prosycena tělesnou intimitou a silným emotivním prožitkem, hlavním motivem je fragmentarizace lidského těla. Širokým spektrem svých děl, mezi které patří plastiky, otisky, odlitky, instalace, papírové objekty i kresby, se Kmentová pokoušela postihnout fyzickou existenci, její nepřekročitelnost a zároveň pomíjivost. Hluboce ji ovlivnila vážná nemoc, která její tvorbě dodala intenzivní existenciální náboj a meditativní pohroužení. Kmentová vždy kladla důraz na haptické vnímání, procesuálnost a autenticitu vlastní tvorby. (Magdalena Krejčí)


Not in map

Muzeum umění Olomouc 2011-2021