Database

Jan Koblasa

Jan Koblasa

Born October 5 1932, Tábor

Počátky tvorby široce zaměřeného sochaře Jana Koblasy jsou spojeny s dadaistickým pánským klubem Šmidrové, který se soustředil na absurditu, grotesknost a recesi. V roce 1960 Koblasa spolupořádal neoficiální výstavy Konfrontace. V základu jeho tvorby stojí abstraktní expresionismus a existenciální filozofie, jejíž vliv je patrný v častém symbolu oběti „vržené“ do života, v motivu bolesti, marnosti a tíže. Jeho tvorba spojuje různorodý materiál i techniku, hlavními motivy jsou mytická a archetypální témata, náboženské motivy s přesahem k lidskému údělu, střet prehistorie a současnosti. Světový ohlas mu zajistilo jeho akademické a pedagogické působení v německém Kielu, kam po roce 1968 emigroval. (Magdalena Krejčí)


Not in map

1958


Muzeum umění Olomouc 2011-2021