Database

Jiří Balcar

Jiří Balcar

Born August 26 1929, Kolín
Died August 28 1968, Prague

Balcar byl klíčovou osobností československého umění 60. let se silným vlivem na dobovou estetiku: redigoval časopis Květen, spolupracoval s divadlem Na zábradlí a díky spolupráci s nakladatelstvími Orbis a Odeon ovlivnil také tuzemskou knižní grafiku. Jeho volná tvorba se vyvíjela od civilismu, expresionismu, abstraktních kompozic a lettrismu až po informel malbu. Celoživotním tématem mu byl vztah člověka a společnosti, lidské chování, odcizení, vždy s určitou polaritou existenciální vyhrocenosti a humoru. V roce 1962 obdržel Cenu Toulouse-Lautreca za plakát k filmu Bílá velryba od Johna Hustona. V roce 1964 se účastnil stipendijního programu v USA, odkud do Československa přivezl fenomén pop-artu. (Magdalena Krejčí)


Not in map
Ztichlá klika - Jiří Balcar

Muzeum umění Olomouc 2011-2016