Database

Jiří Balcar

Jiří Balcar

Born August 26 1929, Kolín
Died August 28 1968, Prague

Balcar byl klíčovou osobností československého umění 60. let se silným vlivem na dobovou estetiku: redigoval časopis Květen, spolupracoval s divadlem Na zábradlí a díky spolupráci s nakladatelstvími Orbis a Odeon ovlivnil také tuzemskou knižní grafiku. Jeho volná tvorba se vyvíjela od civilismu, expresionismu, abstraktních kompozic a lettrismu až po informel malbu. Celoživotním tématem mu byl vztah člověka a společnosti, lidské chování, odcizení, vždy s určitou polaritou existenciální vyhrocenosti a humoru. V roce 1962 obdržel Cenu Toulouse-Lautreca za plakát k filmu Bílá velryba od Johna Hustona. V roce 1964 se účastnil stipendijního programu v USA, odkud do Československa přivezl fenomén pop-artu. (Magdalena Krejčí)


Not in map

1960

Figure
Figure (drawing)


1963


1966

Society
Society (drawing)


1967


2017

Image and Word in Czech Art of the 1960s (group exhibition, Plzeň)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021