Database

Katarzyna Kobro

Katarzyna Kobro

Born January 26 1898, Moscow
Lived in Łódź
Died February 21 1951, Łódź

Jedna z klíčových, ale také tragických postav polské meziválečné avantgardy. Působila jako sochařka, malířka, typografka, scénografka a designérka, současně i teoretička umění, přičemž úzce spolupracovala především s malířem Władysławem Strzemińskim, autorem teorie unismu. Jen nemnoho z jejích děl se zachovalo – některé se ztratily již před vypuknutím druhé světové války, většina však byla zničena v jejím průběhu. Několik z nich bylo později rekonstruováno za pomoci fotografické dokumentace, většina je ale známa pouze z popisů, letmých zmínek v katalogových textech a dalších dokumentech. Mnoho let byla známa především jako manželka Strzemińského, pod jehož přímým vlivem také měla tvořit. Zásadní zlom nastal v průběhu osmdesátých let, kdy jí bylo věnováno několik přelomových výstav a monografií.
Katarzyna Kobro se podílela na aktivitách polských avantgardních skupin Praesens, Grupa a.r. (artyści rewolucyjni), také ale mezinárodní platformy Abstraction-Création. Spolupracovala s Henrykem Stażewským či Julianem Przybośem, vedle Jeana Arpa a Marcela Duchampa byla jednou ze signatářek Manifeste Dimensioniste (1936). Výrazně přispěla k založení Muzea sztuki v Łódźi.
(Maria Świerżewska-Franczak)


sculpture, painting, typography, scenography, design, Not in map
Authored texts
Rzeźba i bryła (Odpowiedź na ankietę „Europy”), „Europa”, Warszawa 1929, nr 2.
[współautor W. Strzemiński], Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Biblioteka grupy „a.r.”, T. 2., Łódź 1932.
[współautor W. Strzemiński], Wskutek standaryzacji przemysł może wytwarzać masowo, tanio i dobrze..., [w:] Komunikat grupy „a.r.” nr 2, Łódź 1932.
Odpowiedź na ankietę, „Abstraction-Création: Art non-figuratif”, Paryż 1933, nr 2.
Dla ludzi niezdolnych do myślenia..., „Forma”, Łódź 1935, nr 3.
Funkcjonalizm, „Forma”, Łódź 1936, nr 4.
Rzeźba stanowi część przestrzeni... (Ankieta rzeźby), „Głos Plastyków”, Kraków 1937, nr 1-7.

Anthologies, books, publications
W. Strzemiński, Sztuka nowoczesna w Polsce, [w:] J. Brzękowski, L. Chwistek, P. Smolik, W. Strzemiński, O sztuce nowoczesnej, Łódź 1934.
Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930-1962, Łódź 1964.
Grupa „a.r.”. 40-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1971.
Grupa „a.r.”. Materiały sesji naukowej z okazji 40-lecia powstania w Łodzi Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Łódź 22-23 maja 1971, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1971.
W. Strzemiński, Pisma, Zebrała, opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Z, Baranowicz, Wrocław – Gdańsk 1974.
Komunikaty grupy „a.r.”. Przedm. J. Zagrodzki, Łódź 1974.
J. Zagrodzki, Kompozycja przestrzeni Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, [w:] Sztuka Łódzka. Materiały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa – Łódź 1977.
J. Zagrodzki, Przemiany w poglądach na twórczość Katarzyny Kobro, [w:] Tradycja i innowacja. Materiały Sesji stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1979, Warszawa 1981.
Sculptures in the Rijksmuseum Kröller-Müller. Catalogue of the Collection published by the Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 1981.
J. Zagrodzki, Katarzyna Kobro i kompozycja przestrzeni, Warszawa 1984.
J. Zagrodzki, Postawa społeczna i poglądy estetyczne Katarzyny Kobro i Własysława Strzemińskiego, [w:] Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, red. U. Czartoryska i R. W. Kluszczyński, Warszawa – Łódź 1985.
U. Grzechca, Kobro (Katarzyna Kobro-Strzemińska) und die konstruktivische Bewegung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophishen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.), Münster 1986.
K. Passuth, Les Avant-gardes de l'Europe Centrale 1907-1929, Flammarion, Paris 1988.
Y.-A. Bois, Strzemiński and Kobro: In Search of Motivation, [w:] Painting as Model, An October Book. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 1990.
N. Strzemińska, Miłość, sztuka i nienawiść. O Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, Warszawa 1991.
Władysław Strzemiński, 1893-1952: On the 100th Anniversary of His Birth (exhibition catalogue), Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1993.
Katarzyna Kobro, 1898-1951: On the 100th Anniversary of Her Birth (exhibition catalogue), Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1998.
Marzena Bomanowska, 7 rozmów o Katarzynie Kobro, Łódź 2011.
Małgorzata Czyńska, Kobro. Skok w przestrzeń, Wołowiec 2015.

Muzeum umění Olomouc 2011-2021