Database

Klub młodych artystów i naukowców

Klub młodych artystów i naukowców

Lived in Warsaw (1947 – 1950)

[Wystawa grupy malarzy awangardowych] (group exhibition, 1947-1947)
Wystawa Młodej Plastyki (group exhibition, 1948)

Muzeum umění Olomouc 2011-2022