Database

Szajna Gallery

Szajna Gallery

Creation date Rzeszów (March 13 1997)

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ul. Sokoła 7/9
Rzeszów
PL
35-010

+48 017 853 20 01

ewa.fudala@teatr-rzeszow.comBliźniemu swemu (group exhibition, 1998)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016