Databáze

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní a sbírkotvornou činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
Již od konce 19. století pořádaly v Jihlavě výstavy historického i současného umění různé místní spolky, k úspěšnému založení městské galerie však došlo až v roce 1948. V padesátých letech byla galerie včleněna do celostátní sítě krajských galerií, což nově definovalo charakter její sbírkotvorné i výstavní činnosti do budoucích let. Byly vybudovány základy odborné instituce a na podzim roku 1964 se galerie přestěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy na Komenského ulici. Druhou budovu galerie získala na Masarykovo náměstí v roce 1989 a její prostory využila k prezentaci svých sbírek formou stálé expozice.
Ve druhé polovině šedesátých let se jihlavská galerie ve své výstavní činnosti, kromě regionálně orientované tématiky, věnovala systematickému sledování vývoje současného českého umění a jeho progresivních snah. Výstavami jako např. Computer-graphic, Skupina Phases, výstava italské vizuální poezie či Klub konkretistů, se dostala do mezinárodního povědomí.
Tato výstavní aktivita galerie druhé poloviny šedesátých let se projevila i v kvalitní akviziční činnosti mapující tehdy aktuální umělecké dění. Další významnější akvizice do roku 1989 byly zaměřeny především na ucelení již dříve vytvořených souborů. Dokupováním děl Skupiny 42, meziválečné sociální malby, krajinářů Umělecké besedy či Mařákovy školy. Po roce 2000 byl ve výstavní činnosti kladen nový důraz na soudobé české umění, zvláště pak prezentaci umělců z generace „Tvrdohlavých“. Tímto směrem se orientovala též střídmější akviziční činnost galerie.
V současnosti galerie svou odbornou i výstavní činností usiluje o mapování současného českého umění a jeho začlenění do širšího kulturního i územního kontextu.

Rok vzniku (1948)

Komenského 10
Masarykovo náměstí 24
Jihlava
CZE
586 01

+420 567 301 680

ogv(at)ogv.czzastupuje Jiří Kolář
zastupuje Karel Malich
zastupuje Zdeněk Sýkora
zastupuje Aleš Veselý

2. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 2. Aktivní grafika, 1959
3. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 3. Aktivní grafika, 1960
4. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 4. Aktivní grafika, 1960
5. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 5. Aktivní grafika, 1961
6. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 6. Aktivní grafika, 1963
7. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 7. Aktivní grafika, 1965
9. strukturální grafika Krajina
Vladimír Boudník, 9. strukturální grafika Krajina, 1960
10. Strukturální grafika/ Krajina
Vladimír Boudník, 10. Strukturální grafika/ Krajina, 1960
11. Magnetická grafika
Vladimír Boudník, 11. Magnetická grafika, 1965
12. Magnetická grafika
Vladimír Boudník, 12. Magnetická grafika, 1965
1. Aktivní grafika
Vladimír Boudník, 1. Aktivní grafika, 1958
Abeceda II.
Běla Kolářová, Abeceda II., 1964
Holická pole
Karel Malich, Holická pole, 1953
Koláž
Jiří Kolář, Koláž, 1963 do 1966
Kytice
Karel Malich, Kytice, 1959
Krajina
Karel Malich, Krajina, 1962
Dopis
Vladimír Boudník, Dopis, 1966
Červeno-modrá struktura
Zdeněk Sýkora, Červeno-modrá struktura, 1963
Jarní krajina
Karel Malich, Jarní krajina, 1957
Tobiáš a anděl
Jiří Kolář, Tobiáš a anděl, 1964
[bez názvu]
Karel Malich, [bez názvu], 1961
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1964
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1964
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1968
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1969
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1971
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1984
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1984
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu], 1991
[bez názvu]
Aleš Veselý, [bez názvu]

Obraz a písmo (skupinová výstava, 1966-1966-1966)
Konstruktivní tendence (skupinová výstava, 1966-1966-1967)
Klub konkrétistů a hosté (skupinová výstava, 1968-1968)
1968/04/06 - 1968/04/28 (skupinová výstava, 1968)
Phases (skupinová výstava, 1969-1969-1969)
UB 12 (skupinová výstava, 1994-1994-1994)
Nová figurace (skupinová výstava, 1993-1994-1994-1993-1994-1994)
Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném (samostatná výstava, 1995-1994-1995-1995)
Nová citlivost (1994, 1995) (skupinová výstava, 1994-1994-1993-1994-1995-1995-1995)
Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita (samostatná výstava, 1998-1998-1999-1998-1998-1999-1999)
Klub konkrétistů (po 30-ti letech) (skupinová výstava, 1997-1998-1997-1998-1998-1998-1999-1998-1999)
Alfa 2000 omega (skupinová výstava, 2000-2000-2000)
Hory, skály, kameny (skupinová výstava, 2007-2006)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021