Database

Regional gallery of Vysocina in Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní a sbírkotvornou činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.
Již od konce 19. století pořádaly v Jihlavě výstavy historického i současného umění různé místní spolky, k úspěšnému založení městské galerie však došlo až v roce 1948. V padesátých letech byla galerie včleněna do celostátní sítě krajských galerií, což nově definovalo charakter její sbírkotvorné i výstavní činnosti do budoucích let. Byly vybudovány základy odborné instituce a na podzim roku 1964 se galerie přestěhovala do zrekonstruovaných prostor budovy na Komenského ulici. Druhou budovu galerie získala na Masarykovo náměstí v roce 1989 a její prostory využila k prezentaci svých sbírek formou stálé expozice.
Ve druhé polovině šedesátých let se jihlavská galerie ve své výstavní činnosti, kromě regionálně orientované tématiky, věnovala systematickému sledování vývoje současného českého umění a jeho progresivních snah. Výstavami jako např. Computer-graphic, Skupina Phases, výstava italské vizuální poezie či Klub konkretistů, se dostala do mezinárodního povědomí.
Tato výstavní aktivita galerie druhé poloviny šedesátých let se projevila i v kvalitní akviziční činnosti mapující tehdy aktuální umělecké dění. Další významnější akvizice do roku 1989 byly zaměřeny především na ucelení již dříve vytvořených souborů. Dokupováním děl Skupiny 42, meziválečné sociální malby, krajinářů Umělecké besedy či Mařákovy školy. Po roce 2000 byl ve výstavní činnosti kladen nový důraz na soudobé české umění, zvláště pak prezentaci umělců z generace „Tvrdohlavých“. Tímto směrem se orientovala též střídmější akviziční činnost galerie.
V současnosti galerie svou odbornou i výstavní činností usiluje o mapování současného českého umění a jeho začlenění do širšího kulturního i územního kontextu.

Creation date (1948)

Komenského 10
Masarykovo náměstí 24
Jihlava
CZE
586 01

+420 567 301 680

ogv(at)ogv.czrepresents Vladimír Boudník
represents Jiří Kolář
represents Karel Malich
represents Běla Kolářová
represents Zdeněk Sýkora
represents Aleš Veselý

2. Active Graphics
Vladimír Boudník, 2. Active Graphics, 1959
3. Active Graphics
Vladimír Boudník, 3. Active Graphics, 1960
4. Active Graphics
Vladimír Boudník, 4. Active Graphics, 1960
5. Active Graphics
Vladimír Boudník, 5. Active Graphics, 1961
6. Active Graphics
Vladimír Boudník, 6. Active Graphics, 1963
7. Active Graphics
Vladimír Boudník, 7. Active Graphics, 1965
9th Structural Graphics/ Landscape
Vladimír Boudník, 9th Structural Graphics/ Landscape, 1960
10th Structural Graphics/ Landscape
Vladimír Boudník, 10th Structural Graphics/ Landscape, 1960
11th Magnetic Graphics
Vladimír Boudník, 11th Magnetic Graphics, 1965
12th Magnetic Graphics
Vladimír Boudník, 12th Magnetic Graphics, 1965
27 lines (cycle Czech graphics)
Zdeněk Sýkora, 27 lines (cycle Czech graphics), 1993
Active Graphics
Vladimír Boudník, Active Graphics, 1958
Alphabet II.
Běla Kolářová, Alphabet II., 1964
Fields of Holice
Karel Malich, Fields of Holice, 1953
Collage
Jiří Kolář, Collage, 1963 – 1966
Bouquet
Karel Malich, Bouquet, 1959
Landscape
Karel Malich, Landscape, 1962
Letter
Vladimír Boudník, Letter, 1966
Red and blue structure
Zdeněk Sýkora, Red and blue structure, 1963
Spring Landscape
Karel Malich, Spring Landscape, 1957
Tobias and the Angel
Jiří Kolář, Tobias and the Angel, 1964
[Untitled]
Karel Malich, [Untitled], 1961
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1964
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1964
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1968
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1969
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1971
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1984
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1984
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled], 1991
[Untitled]
Aleš Veselý, [Untitled]

The Picture and Font (group exhibition, 1966-1966-1966)
Constructive Tendences (group exhibition, 1966-1966-1967)
Concretists´Club and Guests (group exhibition, 1968-1968)
1968/04/06 - 1968/04/28 (group exhibition, 1968)
Phases (group exhibition, 1969-1969-1969)
UB 12 (group exhibition, 1994-1994-1994)
New Figuration (group exhibition, 1993-1994-1994-1993-1994-1994)
Adriena Šimotová: About proximal and distal (solo exhibition, 1995-1994-1995-1995)
New Sensitivity (1994, 1995) (group exhibition, 1994-1994-1993-1994-1995-1995-1995)
Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita (solo exhibition, 1998-1998-1999-1998-1998-1999-1999)
Concretists´Club (after 30 years) (group exhibition, 1997-1998-1997-1998-1998-1998-1999-1998-1999)
Alfa 2000 omega (group exhibition, 2000-2000-2000)
Hory, skály, kameny (group exhibition, 2007-2006)

Muzeum umění Olomouc 2011-2021