Databáza

New Media Museums – Workshop II (SNG, Bratislava)

NEW MEDIA MUSEUMS: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4
Workshop II – Slovak National Gallery, Bratislava (21. 9. 2021)


Projekt New Media Museums iniciovalo na počátku roku 2021 Muzeum umění Olomouc jako společnou mezinárodní platformu pro sdílení zkušeností s budováním a udržováním sbírek umění nových médií napříč různými typy institucí. Partnery projektu jsou paměťové instituce i nezávislé organizace z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, které se zaměřují na prezentaci a propagaci mediálního umění. Projekt je podpořen grantem z Visegrádského fondu (2021-2022).

Workshop, který se konal 21. září 2021 ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, se zaměřil na otázky spojené s akvizičním procesem, dokumentací jednotlivých děl, jejich evidencí v systému, digitálním archivu a depozitáři, restaurováním a péčí o jejich technickou složku anebo spoluprací mezi obory a mezi jednotlivými odděleními. Report z akce je možné najít na webových stránkách projektu.

Pořadatelé: Muzeum umění Olomouc a Slovenská národní galerie.

Spolupořadatelé: WRO Art Center Wrocław, PAF Olomouc a C³ Center for Culture & Communication.
Instituce: Městská galerie Bratislava, Východoslovenská galerie Košíce, Slovenský filmový archiv, Národní filmový archiv, Praha, Galerie moderního umění Hradec Králové, Vasulka Kitchen Brno.

Účastníci: Dušan Barok (koordinátor projektu), Mária Bohumelová (SNG), Vladimíra Büngerová (SNG), Štefan Cebo (SNG), Michal Čudrnák (SNG), Jennifer DeFelice (VKB), Kateřina Drajsajtlová (VKB), Štefánia Ďuricová (VSG), Jakub Frank (MUO), Veronika Gabčová (SNG), Lucia Gregorová Stach (SNG), Petra Hanáková (SNG), Marián Hausner (SFI), Tomáš Javůrek (PAF), Markéta Jonášová (NFA), Mira Keratová (GMB), Michal Klodner (NFA), Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (WRO), Martin Mazanec (PAF), Michal Šedivý (MUO), Gabriela Štvrtňová (VKB), Anna Tüdős (C³), Adéla Vitvar Kudlová (NFA), Cezary Wicher (WRO), František Zachoval (GMU).

Zvláštní hosté: Anna Adamczyk (IVF), Marianna Neupauerová (IVF)

Video: Juraj Starovecký

www.newmediamuseums.cead.space
Artists


Muzeum umění Olomouc 2011-2022