Databáze

New Media Art & Archive - Seminář I: Sbírka

Jaký je rozdíl mezi archivem a sbírkou? Jak lze bezpečně uchovávat video? Je možné nahradit původní mechaniku zařízení počítačovým algoritmem? Kurz se zabývá složitou problematikou archivace uměleckých děl nových médií ve veřejných institucích. Zaměřuje se na celou škálu činností nezbytných pro technickou ochranu díla, jeho správnou interpretaci a prezentaci. Reflektuje současnou středoevropskou situaci, ale snaží se ji zasadit do obecnějšího kontextu. Cílem je zahájit živou diskusní platformu a sdílet poznatky napříč institucemi. Workshopy jsou tak otevřeny nejen studentům a odborné veřejnosti, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.

SEMINÁŘ I:
8. října 2021, 14.00-16.30 hod.
WRO Art Center (PL) - Ursula Blickle Video Archive| Belvedere Museum Vienna (AT) - Národní filmový archiv (CZ) - TATE Gallery/ Goldsmiths, University of London (UK)

WRO Art Center
web: https://wrocenter.pl/
WRO Art Center je významnou institucí, která se věnuje prezentaci mezinárodního mediálního umění v Polsku. WRO je první polskou institucí působící na pomezí současného umění, médií a komunikace. Její programy oslovují širokou veřejnost prostřednictvím jejích prostor ve Vratislavi i rozsáhlé online přítomnosti. Během více než třicetileté praxe WRO také vybudovala jedinečnou sbírku uměleckých děl. V posledních letech se instituce začala více zabývat otázkami jejího uchovávání, zejména děl videoartu, a má zájem rozšířit svůj záběr i na další oblasti mediálního umění.
- Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
- Cezary Wicher

Ursula Blickle Video Archive
Web: https://www.ursulablicklevideoarchiv.com/
Videoarchiv Ursuly Blickle se od svého vzniku považuje za vzor pro propagaci a vyjádření současného videoartu. Archiv - v současné době uchovávající kolem 2500 děl je neustále rozšiřován, zviditelňován a zkoumán Jedná se o živou, stále se rozrůstající a všem přístupnou sbírku pohyblivých obrazů, která se snaží propojit teorii, praxi a výzkum.
Jedná se o přísně virtuální archiv, který se nachází na pomezí archivu dokumentujícího muzejní aktivity a experimentální online-platformy typu ubuweb. Nedílnou součástí poslání Belvederu je "aktualizace" virtuálního obsahu UBVA v kině Blickle, které se nachází v muzeu. Prostřednictvím speciálních projekcí jsou diváci propojováni se staršími díly a jejich tvůrci, stejně jako s mladšími filmaři a umělci, jejichž díla jsou následně zařazena do archivu.
- Claudia Slanar
https://claudiaslanar.org/

Národní filmový archiv
web: https://nfa.cz/, https://videoarchiv-nfa.cz/
Posláním NFA je uchovávat filmové dědictví, podporovat jeho poznávání veřejností a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury. V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmového materiálu, více než 500 000 fotografií, přes 30 000 plakátů a 100 000 propagačních materiálů. Archivní sbírky a filmotéka slouží odborníkům zabývajícím se vědeckým výzkumem a jsou zdrojem informací a materiálů pro současnou audiovizuální tvorbu.
- Markéta Jonášová
- Matěj Strnad

Patricia Falcão - Tate Gallery, Goldsmiths, University of London
web: https://www.tate.org.uk/research/studentships/current/patricia-falcao
web: https://tate.academia.edu/PatriciaFalcao
Patricia Falcão je konzervátorka časových médií pracující v galerii Tate, kde se zabývá výzkumem a vývojem strategií ochrany uměleckých děl založených na softwaru. V poslední době se v rámci projektu Reshaping the Collectible tato činnost rozšířila o získávání a uchovávání uměleckých děl založených na webu. V posledních osmi letech soustavně publikuje na téma uchovávání časově založených médií, digitálního a softwarového umění v komunitách zabývajících se konzervací a digitálním uchováváním.

SEMINÁŘ II: Umělec
15. října 2021
https://www.youtube.com/watch?v=F8_rX5TGSPY

SEMINÁŘ III: Umělecké dílo
29. října 2021
https://www.youtube.com/watch?v=EJl1jdKyH2k

Koordinace: Teorie interaktivních médií Masarykovy univerzity (CZ) a CEAD.space Muzea umění Olomouc (CZ) - Dušan Barok, Jakub Frank, Barbora Kundračíková ve spolupráci s Janou Horákovou
Technická podpora: Mgr: Svatava Doubková a Michael Franěk
Kontakt: b.kundracikova@mail.muni.cz

Kurz New Media Art & Archive vznikl v rámci Programu internacionalizace MU 2021-2023 a za podpory Visegrádského fondu (CEAD: New Media Museums, 2021-2022).
Umělci


Muzeum umění Olomouc 2011-2022